Gå til indhold

Professionsbachelor­uddannelser

En professionsbacheloruddannelse er en professionsrettet, kompetencegivende videregående uddannelse. Uddannelserne har normalt en varighed på tre og et halvt år svarende til 210 ECTS-point, inklusiv minimum et halvt års praktik.

En professionsbacheloruddannelse kombinerer teori og praksis og retter sig oftest mod et bestemt erhverv eller en profession. Formålet med professionsbacheloruddannelsen er at kvalificere den studerende til at udøve erhvervsfunktioner inden for det pågældende fagområde. Professionsbacheloruddannelserne giver adgang til relevante kandidat- og masteruddannelser.

Der findes i dag ca. 85 professionsbacheloruddannelser inden for design, medier og kommunikation, sundhed, pædagogik, teknik, samfundsfag samt økonomi. De fire største professionsbacheloruddannelser er pædagog-, sygeplejerske-, lærer- og socialrådgiveruddannelsen.

Udbud af professionsbacheloruddannelser er på professionshøjskolerne. Erhvervsakademierne kan udbyde top up-overbygningsuddannelser til en erhvervsakademiuddannelse, som er på professionsbachelorniveau.

Adgang til professionsbacheloruddannelser

Adgangen til professionsbacheloruddannelserne forudsætter en gymnasial uddannelse, men også visse erhvervsuddannelser (EUD) suppleret med gymnasiale fag giver adgang. Der er desuden adgangsprøver til enkelte professionsbacheloruddannelser, for eksempel journalistuddannelsen.

Har du brug for hjælp til dit studievalg, kan du kontakte Studievalg Danmark. Oplysninger om de enkelte uddannelser kan findes på UddannelsesGuiden (ug.dk). Hvis du har brug for yderligere oplysninger om en uddannelse kan du kontakte uddannelsesinstitutionen.

 

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 23. januar 2023