Gå til indhold

Politisk aftale om ny læreruddannelse

Et bredt flertal er blevet enige om en aftale om reform af læreruddannelsen. Den nye uddannelse skal træde i kraft, så de første nye studerende kan optages på uddannelsen i august 2023.

Tre overordnede mål for en ny læreruddannelse:  

 • Højere kvalitet, stærk faglighed og øget studieintensitet.
 • Mere praktik og bedre sammenhæng til hverdagen som lærer i folkeskolen.
 • Mere frihed og nærhed og mindre detailstyring.

Mål og elementer i en ny læreruddannelse 

Mål: Højere kvalitet, stærk faglighed og øget studieintensitet

 • Flere timer om ugen til undervisning, vejledning og feedback.
 • Undervisningens indhold skal fokusere på den faglighed og de færdigheder, som læreren har brug for i undervisningen.
 • Mere øvelsesbaseret undervisning, så de studerende kan træne klasseledelse, inklusion og skole-hjem-samarbejde mv. sammen med deres fag.
 • Mere krævende prøver, som tester praktiske færdigheder og forudsætter en løbende arbejdsindsats for de studerende.
 • En professionsprøve - med målrettet afprøvning af de lærerstuderendes færdigheder i at undervise.
 • Studiefaglige samtaler med de studerende.
 • Ny grundfaglighed med nye, professionsrettede fag samt det nye fag Livsoplysning: Kristendomskundskab, idéhistorie, medborgerskab og autoritet.
 • De studerende skal almindeligvis have tre undervisningsfag.
 • De studerende følger et stamhold knyttet til grundfagligheden med løbende faglig progression.
 • Den nuværende praksis med mødepligt på første år fastholdes, og der indføres fremmøderegistrering på øvrige år.
 • Dansk og matematik bliver store fag. Desuden vil engelsk under bestemte forudsætninger kunne udbydes som et stort fag.
 • Der indføres separate skriftlige og mundtlige karakterer i dansk, sprogfag og matematik.
 • De studerende skal have bedre muligheder for at tage en del af deres uddannelse i udlandet.
 • Desuden skal der være bedre muligheder for at vælge tysk og fransk i alle dele af landet.

Mål: Mere praktik og bedre sammenhæng til hverdagen som lærer i folkeskolen

 • En tredjedel mere praktik, så de studerende har praktik på alle fire år.
 • Praktikken integreres i fagene på læreruddannelsen, så sammenhængen mellem teori og praksis styrkes, herunder via tværgående praksiselementer med koblinger mellem undervisningsfag, grundfaglighed og praktik.
 • Den integrerede praktik tilrettelægges gerne som udstrakt praktik de første år, så de studerende får en længerevarende kontakt med praktikskolen.
 • Større praksisfokus i det afsluttende projekt. Uddannelsen afsluttes med en lærerfaglig bacheloreksamen bestående af en større skriftlig opgave og en mundtlig prøve.
 • Specialpædagogik og dansk som andetsprog genindføres som undervisningsfag - med dimensionering/monitorering.
 • Der etableres nogle få valgfag inden for grundfagligheden med udgangspunkt i de obligatoriske emner og vigtige undervisningstilbud i folkeskolen.
 • Der etableres et Forum for læreruddannelsens interessenter for at følge op på målsætningerne, herunder bidrage til samarbejdet i ”Sammen om Skolen”.

Mål: Mere frihed og nærhed og mindre detailstyring 

 • Modulstrukturen afskaffes, og fagene gøres til omdrejningspunkt, så sammenhæng og faglig progression styrkes.
 • Den nuværende detailstyring afløses af få klare mål.
 • Frihed til lokale toninger med udgangspunkt i uddannelsesstedernes kultur og tradition ved at erstatte de mange og detaljerede mål med klare formål for uddannelsen, som kan udfyldes lokalt og af den enkelte underviser.

Kontakt

Dina Bloch
Kontorchef
Tlf.: +45 72 31 80 53
Email: dibl@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 13. september 2022