Løn

De videregående uddannelsesinstitutioner følger statens regler og aftaler om løn.
Kontakt
Peder Michael Sørensen
Chefkonsulent
Tlf.: +45 72 31 78 40
Email: PMS@ufm.dk
Sara Thomsen
Fuldmægtig
Tlf.: +45 72 31 78 79
Email: SAT@ufm.dk

Den mest anvendte ansættelsesform for personale på uddannelsesinstitutionerne er overenskomstansættelse. Moderniseringsstyrelsen forhandler overenskomster med lønmodtagerorganisationerne på vegne af alle statslige arbejdsgivere, herunder institutionerne.

Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte rådgiver institutionerne om aflønning af ledere og medarbejdere. Styrelsen varetager også institutionernes interesser i forbindelse med overenskomstforhandlinger.

Det betyder i praksis, at styrelsen er i løbende dialog med institutionerne, organisationerne og Moderniseringsstyrelsen om overenskomstforhold, løn- og ansættelsesvilkår for ansatte ved institutionerne.

Læs mere om løn på institutionerne:

 

Senest opdateret 08. august 2019