Vurdering i kvote 1 og 2 og afslag

Læs mere om vurderingen i kvote 1 og kvote 2 og om afslagsbrevet.
Kontakt
Tine Bjerregaard
Områdeleder
Tlf.: +45 72 31 88 85
Email: tbj@ufm.dk
Tobias Kjer Welander
Fuldmægtig
Tlf.: +45 72 31 84 81
Email: tkw@ufm.dk
Susanne Irvang Nielsen
Fuldmægtig
Tlf.: +45 72 31 87 38
Email: sin@ufm.dk

Afslagsbrev

Ansøgere til de videregående uddannelser, der ikke kan optages på nogen af de uddannelser, de har søgt optagelse på, modtager et afslagsbrev fra Den Koordinerede Tilmelding. Afslagsbrevet udsendes til ansøgernes e-Boks. Ansøgere, der ikke har en e-Boks, modtager afslagsbrevet med e-mail.  

Kvote 1

Studiepladserne i kvote 1 er tildelt efter gennemsnit fra den adgangsgivende eksamen med justering af kvotienten med 1,08 for ansøgere, der søger optagelse senest to år efter afslutning af den adgangsgivende eksamen. Hvor højt et gennemsnit, der som minimum skulle til for optagelse på en videregående uddannelse i kvote 1(= grænsekvotient), offentliggøres den 28. juli.

Kvote 2

Studiepladserne i kvote 2 er tildelt efter en konkret vurdering af ansøgerne på de uddannelser, hvor der har været adgangsbegrænsning. Uddannelsesstederne har på deres hjemmeside offentliggjort, hvilke objektive kriterier, der kan indgå i vurderingen af den enkelte ansøger.

Nedenfor kan du læse mere om udvælgelseskriterierne i kvote 2.

Du vil altid kunne få en nærmere begrundelse for afslaget på din ansøgning på det eller de uddannelsessteder, hvor du har søgt optagelse.

Ledige pladser

Du kan også vælge at søge optagelse på en ledig studieplads. Den 28. juli bliver det offentliggjort, hvor der er ledige pladser.

Senest opdateret 27. juli 2020