Gå til indhold

Udvælgelse i kvote 1 og 2 og afslag

Se oversigten over udvælgelseskriterierne i kvote 2, adgangskvotienten i kvote 1 og afslagsbrevet
Kontakt
Tine Bjerregaard
Områdeleder
Tlf.: +45 72 31 88 85
Email: tbj@ufm.dk
Tobias Kjer Welander
Fuldmægtig
Tlf.: +45 72 31 84 81
Email: tkw@ufm.dk

Kvote 1

Studiepladserne i kvote 1 er tildelt efter gennemsnit fra den gymnasiale eksamen. 28. juli offentliggøres, hvor højt et gennemsnit der som minimum skulle til for optagelse på en videregående uddannelse i kvote 1 (adgangskvotienten).

Kvote 2

Studiepladserne i kvote 2 er tildelt efter en konkret vurdering af ansøgerne på uddannelsesstederne ud fra forskellige udvælgelseskriterier. Uddannelsesstederne har på deres hjemmeside offentliggjort, hvilke objektive kriterier der kan indgå i vurderingen af den enkelte ansøger.

Nedenfor kan du læse mere om udvælgelseskriterierne i kvote 2 på de enkelte uddannelsessteder.

Du kan få en nærmere begrundelse for afslaget på din ansøgning på det eller de uddannelsessteder, hvor du har søgt optagelse.

Ledige pladser

Du har mulighed for at søge en ledig studieplads, hvis du gerne vil i gang med at læse i år. Der kan være ledige pladser andre steder i landet på den samme uddannelse, som du har søgt. Der kan også være ledige pladser på en uddannelse, der er beslægtet med den eller de uddannelser, du allerede har søgt.

Den 28. juli bliver det offentliggjort, hvor der er ledige pladser.

Afslagsbrev

Afslagsbrevet bliver sendt til ansøgere til de videregående uddannelser, der ikke er blevet optaget på nogen af de uddannelser, de har søgt optagelse på. Det bliver sendt fra Den Koordinerede Tilmelding på vegne af uddannelsesstederne. Ansøgerne modtager brevet i e-Boks eller på mail, hvis de ikke har e-Boks.  

Senest opdateret 15. juli 2022