Gå til indhold

Sådan søger du optagelse

Se info om de vigtigste trin, når du søger ind på en videregående uddannelse, det vil sige erhvervsakademi-, professionsbachelor- og bacheloruddannelserne.

Den Koordinerede Tilmelding (KOT) koordinerer optagelsen til de videregående uddannelser.

Du kan søge optagelse på op til otte uddannelser via Optagelse.dk, men højst blive tilbudt optagelse ét sted, nemlig på den højst mulige søgte prioritet.

De vigtigste trin, når du søger optagelse på en videregående uddannelse:

Forberedelse - inden du søger optagelse

Du kan læse om uddannelserne og deres indhold på UddannelsesGuiden. Her finder du også værktøjer, som kan inspirere og hjælpe dig med at vælge uddannelse.


Vejledning

Hvis du er i tvivl om, hvilke uddannelser du vil søge optagelse på, kan du søge vejledning. Læs mere om dine muligheder for at få hjælp og vejledning bl.a. hos Studievalg Danmark og eVejledning:


Optagelsesregler

På UddannelsesGuiden kan du læse om optagelsesreglerne:


Adgangskrav

Når du overvejer, hvilke uddannelser du vil søge optagelse på, skal du undersøge, om du opfylder adgangskravene. Adgangskravene kan være krav om en bestemt uddannelsesbaggrund og supplerende krav for de enkelte uddannelser, som kan være specifikke adgangskrav, karakterkrav eller krav om en adgangsprøve.

Nogle uddannelser har ikke plads til alle ansøgere, der opfylder adgangskravene. Her vurderer de fleste uddannelser dig

  • i kvote 1 på baggrund af dit karaktergennemsnit fra din gymnasiale uddannelse, eller
  • i kvote 2 på baggrund af kriterier, som uddannelsesstedet har fastsat.

Der er for hver uddannelse sat en kvotefordeling af pladserne til henholdsvis kvote 1 og kvote 2:


 

Særlige adgangskrav

Når du er klar til at søge optagelse 

Du skal indsende dine ansøgninger på Optagelse.dk

Når du får svar 

Den 26. juli får du svar på, om du er optaget på en af de uddannelser, du har søgt.

Du får ét svar på dine ansøgninger. Enten får du tilbudt en studie- eller en standbyplads på en søgt uddannelse, eller også får du et samlet afslag fra Den Koordinerede Tilmelding.

Hvis du ikke er blev optaget, kan du søge en ledig studieplads.


Kontakt:

Tine Bjerregaard, Områdeleder, tlf. 7231 8885, e-mail: tbj@ufm.dk

Studerende

Kontakt

Tine Bjerregaard
Områdeleder
Tlf.: +45 72 31 88 85
Email: tbj@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 24. april 2024