Gå til indhold
Du er her: Forside Uddannelse Videregående uddannelse Studieadministrative Systemer esas Nyheder esas-info 04.03.2021: esas bliver opdateret i eftermiddag kl. 15-17 torsdag den 4. marts 2021

04.03.2021: esas bliver opdateret i eftermiddag kl. 15-17 torsdag den 4. marts 2021

Disse rettelser og ændringer er med i dagens opdateringer:

(Data på præprod er fra den 12.02.2021)

Ny kø på Hangfire til Datafordeler-jobs (UDFMUFMNS-943) &
Afhentning af ansøgninger fra Optagelse.dk (SISESAS-2367)
Problemstilling: Ustabiliteten i esas den 2.3. var forårsaget af, at der skulle afvikles mange asynkrone jobs, og der kun var tre køer til at afvikle dem på. Dette betød også, at institutionerne ikke fik indlæst ansøgninger (konkret UC Syd).
Løsning: Fejlen er løst ved at oprettet flere, dedikerede køer. Eksempelvis har Optagelse.dk fået sin egen kø.

Ansøgning uden navn på Ansøger (SISESAS-2274)
Problemstilling: Ansøgere var ikke blevet CPR-opdateret og fået tilføjet navn.
Løsning: Alle ansøgere med minimum én aktiv ansøgning og et validt CPR-nr. bliver CPR-opdateret og får dermed tilføjet navn.

Manglende værdier for OptionSetValueString for adgangsgrundlag (SISESAS-2236)
Løsning: De resterende felter samt esas_adgangsgrundlag kan hentes ud af den lokale integration.

Udfordringer med integration til bevissystem og flettefil til bevis (SISESAS-1252)
Løsning: Der er gennem de sidste måneder blevet arbejdet på integrationen til Bevissystemet og på at få tilpasset flettefilens felter. Det er sket i samarbejde med integrationsfolket på Bevissystemet.

nemStudie: Ændring af tekstskabeloner (SISESAS-1485 & -1486)
Ændring: Teksten er rettet til i de meddelelser, der går retur til ansøgerne i forbindelse med, at de bliver optaget betinget hhv. at de har svaret bekræftende deres betingede optag. 

nemStudie: Obligatorisk at vedhæfte dokumentation for tidligere uddannelse (SISESAS-1507)
Problemstilling: Det var ikke obligatorisk at vedhæfte dokumentation for tidligere uddannelse, hvis ansøgere angav bachelor og erhvervsakademiuddannelse, men det var obligatorisk ved angivelse af Anden uddannelse. 
Løsning: Det er nu også obligatorisk at vedhæfte dokumentation på bachelor og erhvervsakademiuddannelse. Desuden skal ansøgeren angive eksamensår samt navn på eksamen.

Scripts, der køres i forbindelse med opdateringen af esas

Konvertering: Der mangler meritlinjer og godkendelse på den praktik, der i SIS står som praktikmerit (SISESAS-2161)
Problemstilling, som scriptet retter op på: der manglede meritlinjer og godkendelse på den praktik, som i SIS står som praktikmerit.

Konvertering: Der mangler SUE-nummer (SISESAS-2179)
Problemstilling, som scriptet retter op på: Der var en fejl i konverteringen, som resulterede i, at nogle SUEr ikke fik SUE-nummer.

Konvertering: Ikke relevante publiceringskoder på PUEr hos UC Syd (SISESAS-2269)
Løsning: Scriptet fjerner alle publicereringkoder på UC Syds konverterede PUEr.

Konvertering: Ikke relevante undervisningshold hos Absalon (SISESAS-2466)
Løsning: Scriptet fjerner alle konverterede undervisningshold.

Konvertering: Beståede bedømmelser havde fået status Planlagt hos KP (SISESAS-2452)
Problemstilling, som scriptet retter op på: Hos KP var en del "Merit - gæsteophold, udland - Praktik STÅ" blevet konverteret ind med status Planlagt på bedømmelsen. Status er ændret til status Gennemført.

SU- og UDB-hændelser hos UC Syd pegede på en underafdeling (SISESAS-2155)
Løsning: SU og UDB-hændelser hos UC Syd er blevet opdateret, så de peger på en institutionsafdeling.

 

 

Senest opdateret 04. marts 2021