Basismidler efter resultat

Som følge af at regeringen har lagt op, at en del af universiteternes basismidler i fremtiden skal fordeles efter resultater inden for udvalgte parametre i globaliseringsstrategien Fremgang, Fornyelse og Tryghed fra 2006, er der lavet en ny model til fordeling af basismidler.
Kontakt
Bo Stendahl
Fuldmægtig
Tlf.: +45 72 31 78 74
Email: bst@ufm.dk
Mads Andersen Wickstrøm
Fuldmægtig
Tlf.: +45 72 31 79 49
Email: madw@ufm.dk

Tidligere er nye basismidler fordelt efter en 50-40-10-model, hvor fordelingen blev foretaget ud fra universiteternes uddannelsestilskud, eksterne forskningsindtæger og antallet af uddannede ph.d'ere.

Tirsdag den 30. juni 2009 blev der indgået en politisk aftale, om en ny fordelingsmodel, som er en modificering af 50-40-10-modellen, hvor den bibliometriske forskningsindikator bliver inddraget som en ekstra indikator.

Den nye model skal indfases i perioden 2010-2012, og indeholder følgende vægte:  

  • 45 % fordeles efter uddannelsestilskud
  • 20 % fordeles efter forskningsvirksomhed finansieret af eksterne midler
  • 25 % fordeles efter forskningsbibliometri
  • 10 % fordeles efter antallet af færdiguddannede ph.d'ere

Den nye model blev indfaset som følger:

  • I 2010: 45-35-10-10
  • I 2011: 45-30-15-10
  • I 2012: 45-20-25-10

Forligspartierne var enige om, at modellen skulle evalueres efter 3 fulde år med henblik på en politisk drøftelse af behovet for revision af modellen i 2013. Endvidere blev det aftalt, at erfaringerne med modellen drøftes årligt forligspartierne imellem i forbindelse med, at de årlige opgørelser over publikationspoint foreligger.

I efteråret 2012 blev det besluttet at videreføre modellen i 5 år i samme udformning som i 2012.

Vil du vide mere om den bibliometriske forskningsindikator?

Senest opdateret 28. oktober 2018