Du er her: Forside Uddannelse Videregående uddannelse Universiteter Økonomi Tilskud til uddannelse på universiteter

Tilskud til uddannelse

Tilskud til uddannelse på universiteterne udgøres hovedsageligt af uddannelsestaxameteret. Dertil kommer færdiggørelsesbonus samt et tilskud per udvekslingsstuderende.
Kontakt
Specialkonsulent
Telefon: +45 72 31 85 66
E-mail: rsh@ufm.dk
Fuldmægtig
Telefon: +45 72 31 89 12
E-mail: rea@ufm.dk
Fuldmægtig
Telefon: +45 72 31 79 31
E-mail: tra@ufm.dk

Universiteterne modtager flere forskellige typer tilskud til uddannelse. Langt den største del tildeles dog som uddannelsestaxameter på baggrund af antal beståede eksamener.

Uddannelsestaxameteret

Med uddannelsestaxameteret afhænger universiteternes tilskud til uddannelse af den gennemførte studieaktivitet. Hvert år tælles alle beståede eksamener sammen og omregnes til studenterårsværk (STÅ). Et studenterårsværk er lig med bestået eksamensaktivitet svarende til et års normeret studietid (60 ECTS). Hver STÅ udløser et bestemt beløb afhængig af, hvilken takst den pågældende uddannelse modtager.

Der findes tre takstniveauer. Fag indenfor naturvidenskab, teknisk videnskab og sundhedsvidenskab modtager typisk den høje takst mens samfundsvidenskab og humaniora typisk modtager den laveste takst.

Taxametersatserne fastsættes på finansloven og afspejler således en overordnet uddannelses- og udgiftspolitisk prioritering.

De aktuelle takster kan findes i kataloget over uddannelsestakster.

Taksterne for foregående år kan ligeledes findes i ovenstående takstkatalog.

Hurtigere gennemførsel gennem færdiggørelsesbonus

Ud over uddannelsestaxameteret udgøres en del af tilskuddene til uddannelse af færdiggørelsesbonus. Dette skal medvirke til, at universiteterne i højere grad indretter uddannelserne så de studerende kommer hurtigere igennem deres uddannelse.

Universiteterne modtager to typer færdiggørelsesbonus: bachelorbonus og kandidatbonus. Studerende der gennemfører en bacheloruddannelse udløser bachelorbonus til universitetet, hvis uddannelsen gennemføres på normeret tid plus ét år. Studerende der gennemfører en kandidatuddannelse udløser kandidatbonus, hvis uddannelsen gennemføres på normeret tid plus tre måneder.

Færdiggørelsesbonussen udgør en samlet pulje, der fordeles mellem universiteterne.

Taxametertilskud vedr. udvekslingsstuderende

Udover det almindelige uddannelsestaxameter ydes der taxametertilskud til universiteterne for antallet af udvekslingsstuderende. Der gives en fast sats for danske og udenlandske udvekslingsstuderende og taksten ydes pr. studerende. Taksten fremgår af de årlige finanslove.

Betalingsloven

Læs mere om betalingsloven her.

Myndighedskrav til indberetning af studieaktivitet

Myndighedskravene fastsætter reglerne for, hvordan universiteterne skal indberette studieaktivitet med henblik på at sikre en ensartet tildeling af tilskud til uddannelse.

Senest opdateret 20. februar 2018