Innovationsnetværk

Uddannelses- og Forskningsministeriet støtter 22 landsdækkende innovationsnetværk, der samler forskere, virksomheder og offentlige myndigheder om at skabe innovation og vækst.
Kontakt
Fuldmægtig
Telefon: +45 72 31 84 21
E-mail: dagr@ufm.dk
Fuldmægtig
Telefon: +45 72 31 82 12
E-mail: svi@ufm.dk
Chefkonsulent
Telefon: +45 72 31 79 01
E-mail: cro@ufm.dk
Fuldmægtig
Proces- og Projektleder
Telefon: +45 72 31 84 27
E-mail: hhl@ufm.dk

Innovationsnetværk klæder danske virksomheder på til fremtiden

Uddannelses- og Forskningsministeriet støtter 22 landsdækkende innovationsnetværk, der samler forskere, virksomheder og offentlige myndigheder om at skabe innovation og vækst.

Netværkene findes inden for områder, hvor Danmark har vigtige styrkepositioner, som for eksempel produktion, it, energi, miljø, transport, livsstil, sundhed og fødevarer.

Innovationsnetværket INBIOM giver danske biogasvirksomheder forbindelse til Kina. Se casen her:

Netværkene er ramme om aktiviteter og projekter, der kan inspirere virksomheder og forskere om nye trends og teknologier, konkretisere og teste ideer, og skabe nye samarbejder både i Danmark og i udlandet.

En række af innovationsnetværkene har en vigtig ambition om at skabe nye danske produktionsarbejdspladser baseret på ny teknologi og mere smarte produktionsmetoder.

’Innovationsnetværket Livsstil – Bolig & Beklædning’ og ’RoboCluster’ er to af de netværk, der vil arbejde for at fastholde og tiltrække produktion til Danmark.  Efter mange år med outsourcing mangler mange virksomheder viden om de moderne produktionsprocesser og produktionsteknologier, som gør det muligt at konkurrere med lavtlønslande.

Innovationsnetværkene Livstil- Bolig og Beklædning og RoboCluster er gået sammen om projektet Sylab. Se casen her:

Samtidig efterspørger forbrugerne mere bæredygtige produkter. Mulighederne for en konkurrencedygtig dansk produktion ligger derfor f.eks. i at tænke i fra-vugge-til-grav-produktion med høj genanvendelse af materialer.

Innovationsnetværkene skaber resultater

Den årlige oversigt over innovationsnetværkenes aktiviteter viser, at de er særdeles gode til at skabe resultater. Over 7.500 virksomheder deltager i netværksaktiviteter. To ud af tre af deltagere kommer fra virksomheder med under 50 ansatte.

Innovationsnetværkene finansieres af Uddannelsesministeriet og har mindst 50 procents medfinansiering fra private virksomheder, organisationer, fonde med videre.

Senest opdateret 02. marts 2017