Vurderingsdatabasen: Søg efter konkrete vurderinger

Denne offentlige database omfatter en stor del af de vurderinger, som styrelsen har foretaget.

I vurderingsdatabasen kan du søge i en del af de niveauvurderinger, som Styrelsen for Forskning og Uddannelse eller tidligere Styrelsen for Videregående Uddannelser, Styrelsen for Universiteter og Internationalisering og Styrelsen for International Uddannelse/CIRIUS har foretaget fra og med 2005.

Photo_by Fabian Mohr via Flickr. Cropped 240 x 240.I den enkelte vurdering kan særlige omstændigheder gøre sig gældende. Derfor skal det understreges, at databasens oplysninger skal opfattes som vejledende information og ikke som en facitliste.

Du kan søge efter vurderingsresultater ud fra en eller flere af følgende oplysninger: uddannelsesinstitutionens land, navn og by, uddannelsens titel og afslutningsår samt den nærmest tilsvarende danske uddannelse ifølge vurderingen. Desuden kan du ved hjælp af fritekst søge i alle oplysninger undtagen tal. Søgekriterierne kan kombineres.