Gå til indhold

Om Vurderingsdatabasen

Når du søger i databasen, bør du være opmærksom på nedenstående forhold.
Kontakt
Finn Kjeller Johansen
Specialkonsulent
Tlf.: +45 72 31 88 70
Email: FKJO@ufm.dk

Ikke alle vurderinger

Databasen omfatter ikke alle vurderinger, men den omfatter en stor del af de vurderinger, som er foretaget de sidste fem år af Uddannelses- og Forskningsstyrelsen, Styrelsen for Forskning og Uddannelse eller Styrelsen for Videregående Uddannelser.

Flere uddannelser i én vurdering

I en del tilfælde indgår der flere uddannelseskvalifikationer i én vurdering. Det angivne niveau bygger da på en samlet vurdering af uddannelseskvalifikationerne.

Optagelse på danske uddannelser

Det er op til den enkelte institution at optage og eventuelt give merit for tidligere uddannelsesforløb.

Adgang til erhverv

Vurderingerne tager ikke stilling til eventuel adgang til lovregulerede erhverv. En sådan afgørelse træffes altid af den myndighed, der har ansvaret for det pågældende erhverv.

Uddannelsens alder

Hvis en uddannelse er af ældre dato og ikke er blevet anvendt eller ajourført de seneste år, vil det ofte være nødvendigt at supplere den med kendskab til arbejdsmetoder, som modsvarer de krav, der i dag stilles til dette arbejdsområde i Danmark.

Erhvervserfaring

Uddannelsesindehaverens erhvervserfaring indgår ikke i vurderingerne.

Ph.d.-grader

Ph.d.-grader gives oftest en generel vurdering, der oplyser, at graden i niveau er sammenlignelig med en dansk ph.d.-uddannelse. På grund af ph.d.-uddannelsernes specialiseringsgrad og de store variationer i forskningstradition og faglige krav inden for de videnskabelige hovedområder nationalt såvel som internationalt har vi ikke mulighed for at gå ind i en nærmere vurdering af den enkelte kvalifikation. En konkret faglig vurdering vil kunne finde sted f.eks. i forbindelse med ansættelse, og det er op til den ansættende myndighed at vurdere, hvorvidt en ansøger opfylder kravene om ansættelse for lærere og videnskabelige medarbejdere ved universiteterne m.fl.

Se også

Senest opdateret 08. december 2021