Udvalgets medlemmer

Her kan du se medlemmer af Udvalg for om bedre universitetsuddannelser
 • Agnete Gersing, Formand for Udvalg for bedre universitetsuddannelser, Departementschef i Uddannelses- og Forskningsministeriet
 • Anders Overgaard Bjarklev, Rektor på Danmarks Tekniske Universitet
 • Charlotte Rønhof, Underdirektør i Dansk Industri
 • David Dreyer Lassen, Professor på Københavns Universitet
 • Hanne Meldgaard, Direktør i Uddannelses- og Forskningsministeriet
 • Mads Bryde Andersen, Professor på Københavns Universitet
 • Mette Fjord Sørensen, Uddannelses- og Forskningspolitisk chef i Dansk Erhverv
 • Per Michael Johansen, Rektor ved Aalborg Universitet
 • Sine Sunesen, Administrerende direktør i Akademikerne
 • Stig Henneberg, Afdelingschef i Finansministeriet
 • Tina Bering Keiding, Lektor på Aarhus Universitet
Senest opdateret 07. april 2017