Gå til indhold
Du er her: Forside Aktuelt Nyheder 2018 Ny kvalitetsmåling udvikles i samarbejde med ekspertpanel

Ny kvalitetsmåling udvikles i samarbejde med ekspertpanel

Med det nye bevillingssystem skal der fremover gennemføres kvalitetsmålinger på uddannelsesinstitutionerne. Målingerne udvikles i løbet af 2018 i samarbejde med et ekspertpanel og løbende inddragelse af institutioner og studerende.

07. marts 2018

Uddannelses- og Forskningsministeriet udvikler og gennemfører i løbet af 2018 den første kvalitetsmåling i samarbejde med blandt andet eksperter i måling af uddannelserne og uddannelsestilrettelæggelse. Målingen skal indgå i grundlaget for at genfastsætte institutionernes nye grundtilskud i 2023, og der lægges i udviklingsarbejdet stor vægt på, at målingen også giver værdi for de enkelte institutioners kvalitetsarbejde.

Ekspertpanel bidrager til det faglige grundlag for målingen

Ekspertgruppen skal være med til at understøtte det faglige grundlag, så målingen giver et retvisende billede af kvaliteten på tværs af de videregående uddannelser. Eksperterne bidrager med faglig viden om spørgeskemabaserede måling af kvalitet, uddannelseskvalitet og uddannelsestilrettelæggelse inden for den videregående uddannelsessektor.

Institutioner og studerende bliver inddraget

Ud over ekspertpanelet er der nedsat en referencegruppe med repræsentanter fra universiteterne, professionshøjskolerne, erhvervsakademierne, de maritime og kunstneriske uddannelsesinstitutioner, samt de tilknyttede studenterfora. Gruppen understøtter og kvalificerer udformningen af spørgeskemaerne til kvalitetsmålingen. Ud over referencegruppen er der løbende dialog med institutionsledelserne.

Målingen skal så vidt muligt komplementere det øvrige arbejde med kvalitetsudvikling centralt og lokalt. Uddannelsesinstitutionerne kan allerede i 2018 samarbejde med ministeriet om målingen – eksempelvis om data på mere detaljeret niveau eller institutionsspecifikke spørgsmål i dataindsamlingerne blandt studerende og nyuddannede. Institutioner, som er interesseret i teknisk information om målingen, kan deltage på orienteringsmøde den 14. marts 2018.

Fakta om målingen:

  • Målingen i 2018 vil fungere som nulpunktsmåling inden det nye bevillingssystem træder i kraft.
  • Målingen gentages senest i 2022 med henblik på, at genfastsættelsen af grundtilskuddet i 2023 både kan afspejle uddannelsesinstitutionernes absolutte niveau i 2022 og deres udvikling mellem målingerne i henholdsvis 2018 og 2022.
  • Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) og Epinion forestår indsamling og databehandling.
Senest opdateret 23. oktober 2018