Gå til indhold

Danske COVID-19-relaterede forsknings- og innovationsinitiativer

På denne side kan du få et overblik over en række af de indsatser og initiativer, som regeringen og andre aktører i Danmark har taget for at understøtte forskning og innovation, der kan bidrage til at afbøde coronakrisen.

Regeringen har med tilslutning fra samtlige partier i Folketinget afsat 150 mio. kr. til hurtig igangsættelse af COVID-19-relaterede forsknings- og innovationsprojekter, som kan bidrage til at afbøde coronakrisen. Midlerne er udmøntet igennem fast track-indsatser i regi af Uddannelses- og Forskningsministeriet (88 mio. kr.), Innovationsfonden (40 mio. kr.) og Danmarks Frie Forskningsfond (22 mio. kr.).

For nærmere information om udmøntning af midlerne se:

Private fonde

En række danske forskningsfinansierende fonde har også uddelt store millionbeløb til COVID19-relateret forskning.

Kliniske forsøg og myndighedsgodkendelser

De dataansvarlige myndigheder og godkendelsesinstanser under Sundheds- og Ældreministeriet hastebehandler videregivelse af data til brug for forskning i COVID-19 såvel som godkendelser af forskningsprojekter om COVID-19.

Kontakt

Jens Haisler
Chefkonsulent
Tlf.: +45 72 31 82 48
Email: jha@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 27. oktober 2022