Gå til indhold

Indstillingstekster

Indstilling af Alexander Kai Büll

Alexander Kai Büll er biofysiker, og han forsker i protein-aggregering, der er en mekanisme, der deaktiverer proteiner i kroppen. Protein-aggregering spiller en rolle i forbindelse med sygdomme som Parkinsons og Alzheimers, der medfører forringet livskvalitet og store samfundsøkonomiske omkostninger

Indstilling af Eline Lorenzen

Eline Lorenzen er naturhistoriker, og hendes tværdisciplinære forskning fusionerer genetik med geologi, palæontologi, botanik, økologi og klima.

Indstilling af Poul Fritz Kjær

Poul Fritz Kjær er politolog og forsker i, hvilken rolle retten spiller i den politiske økonomi. I den juridiske verden har hovedstrømningen de sidste 40 år været kon-centreret om ’law and economics’, dvs. brugen af mikro-økonomiske metoder til at løse juridiske problemstillinger.

Indstilling af Per Borghammer

Per Borghammer er læge og specialist i klinisk nuklearmedicin, dvs. brugen af sporstoffer til at vurdere funktionen af et organ eller væv fra kroppen. Han forsker i hjernesygdomme med fokus på Parkinsons sygdom, som der ikke findes nogen helbredende medicinsk behandling for i dag.

Indstilling af Dorthe B. Ravnsbæk

Dorthe B. Ravnsbæk er kemiker og forsker i udviklingen af nye materialer, der kan forbedre ydeevnen og holdbarheden af genopladelige batterier – for eksempel litium- og natriumionbatterier.