Gå til indhold

Erhvervslivet er fremover der, hvor unge forskere primært skal gøre karriere

Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råds (DFiR) rapport "Karrierer i forskningen" fremlægger seks anbefalinger til at rette op på ubalancer i forskeres karriereveje.

Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råds (DFiR) rapport ”Karrierer i forskningen” viser, at yngre forskere fremover i langt højere grad skal ansættes i erhvervslivet. For mange yngre forskere bliver på universiteterne i for lang tid uden, at der er reelle karriereperspektiver.

Kilde: Karrierer i forskningen (2018)

DFiR bemærker, at opfattelsen af forskerkarriereveje ikke har fulgt med udviklingen, og karrierevejene på universiteterne er under et væsentligt pres. Rådet konstaterer blandt andet, at det i dag tager gennemsnitligt to år mere at komme frem til en fast ansættelse på universiteterne, end det gjorde for blot ti år siden. Der er udfordringer i forhold til konkurrence om stillingerne, samspil mellem basismidler og konkurrenceudsatte midler for karrierevejene m.m.

DFiR fremlægger her seks anbefalinger til at rette op på ubalancer i forskeres karriereveje.

Herunder er en kort opsamling på DFiR’s to hovedkonklusioner og seks anbefalinger til bedre karriereveje for forskere

Anbefalinger

DFiR konkluderer, at der idag er langt flere medarbejdere, der arbejder med forskning i erhvervslivet end på universiteterne. DFiR anbefaler derfor:

 1. Tydeliggør karrierevejene for forskning i erhvervslivet
 2. Karrierevejledningen af yngre forskere bør i højere grad rettes mod ansættelse i erhvervslivet

DFiR konkluderer, at der er opstået uhensigtsmæssigheder i universiteternes karriereveje, som på sigt kan skade dansk forsknings kvalitet. Danske universiteter er i en konkurrencesituation i forhold til virksomheder og udenlandske universiteter. DFiR mener, at universiteternes karriereveje skal tilpasses, så rekruttering og karriereveje bliver gennemsigtige, og der skabes attraktive og sammenhængende karriereveje for både danske og udenlandske forskere. DFiR anbefaler derfor følgende:

 1. Rekrutter bredt, åbent og internationalt
 2. Indfør tenure-track programmer i stillingsstrukturen
 3. Udfas professor MSO-stillingen
 4. Der bør findes finansieringsmodeller, som muliggør, at den eksternt finansierede forskning i højere grad kan varetages af fastansatte videnskabelige medarbejdere på universiteterne

Kontakt

Formand, Jens Oddershede
Tlf: 40401097, mail: jod@sdu.dk

Rådsmedlem, Katrine Krogh Andersen
Tlf: 45251004, mail: rdean@adm.dtu.dk

Baggrund

Rapporten er baseret på DFiR’s projekt ”Karrierer i forskningen”, der er gennemført i perioden august 2017 til december 2018.

Projektet bestod af en række analyser, en konference, studieture og interessentmøder.

Til DFiR’s rapport ”Karrierer i forskningen” hører følgende baggrundsrapporter :

 • IDEA and Technopolis, “MORE3 study: Support data collection and analysis concerning mobility patterns and career paths of researchers”
 • DAMVAD Analytics, “Videnskabeligt personales karriereveje”
 • DFiR, ”Rekrutteringsmønstre på de danske universiteter”
 • Technopolis Sweden and Teknologisk Institut,”Research careers at universities and large companies. Ten case studies from Denmark, the Netherlands and Sweden”
 • Norstat, “Web-interviews among international researchers employed at Danish universities”