Gå til indhold

Announcement of Opportunity som Science Planner til IRIS

For tiende gang kan forskere i ESA’s medlemsstater søge om at blive ”Science Planner” for den NASA ledede IRIS mission. I alt bliver tre forskere med speciale i solfysik valgt ud fra ekspertise og foreslået observationsprogram. Ansøgninger skal sendes til ESA senest 3. juni 2024 kl. 12:00 CEST

IRIS (Interface Region Imaging Spectrograph) er en NASA-mission, som har til formål at undersøge flowet af energi og plasma fra solens photosfære gennem chromosfæren ud i overgangen til coronaen. IRIS blev opsendt i 2013, men først året efter valgte ESA Science at samarbejde med NASA om missionen gennem en ”Mission of Opportunity” ordning. Herigennem har forskere i ESA-medlemsstaterne mulighed for at anvende spektrometret på IRIS i begrænsede perioder efter opslag.

Tre forskere vælges som Science Planners for en etårig periode, hvor de opererer instrumentet i 14 dage fordelt ud over perioden. Det er således ikke kun observationstid, man får tildelt, men muligheden for at planlægge og udføre brugen af instrumentet. Oplæring i betjening er derfor inkluderet i for de udpegede forskere.

Ansøgningsfrist: 3. juni 2024 kl. 12:00 (CEST)

Kontakt

Thommy Ingemann Larsen
Specialkonsulent
Tlf.: +45 72 31 84 50
Email: til@ufm.dk
Uddannelses- og Forskningsstyrelsen