Gå til indhold

Partnerskabet for Rumrelaterede Uddannelser fortsætter de næste tre år

Partnerskabet, der blandt andet står bag den succesfulde opsendelse af studentersatellitten DISCO den 15. april, har besluttet at fortsætte samarbejdet i perioden 2023-2025. Der skal fremover bl.a. fokuseres på Machine Learning og på samarbejde med gymnasier og erhvervsskoler

RRU 2.PNG

En fortsættelse af partnerskabets samarbejde er oplagt, fordi behovet for kandidater med kompetencer inden for rumbaseret infrastruktur og data steget de seneste år. Både danske virksomheder og danske myndigheder har svært ved at rekruttere medarbejdere med de rette kompetencer.

”Rumbaseret infrastruktur og data skal bidrage med øget grøn værdiskabelse. Rumbaserede teknologier og kompetencer bidrager med vækst og værdiskabelse inden for den grønne omstilling, herunder klimatilpasning og reduktionsmål. Rumbaseret teknologi og infrastruktur skal fremover bidrage yderligere til øget anvendelse af grønne teknologier og digitale løsninger i dansk erhvervsliv til gavn for Danmark og dansk eksport.” hedder det i den seneste nationale strategi for rummet fra 2021.

Det skal ske ved at fremme dialog og opmærksomhed mellem uddannelses- og forskningsinstitutioner, erhvervsklynger og aftagerne af rumbaseret information, omkring de kompetencer og den efteruddannelse, der kræves for optimalt at udnytte rumbaseret information og data.

Rumbaserede systemer får desuden stadig større betydning i forsvars- og sikkerhedspolitikken. I 2019 erklærede NATO rummet for et operativt domæne på linje med eksisterende domæner for land, vand, luft og cyber. Det stiller konkrete krav til Danmark om bl.a. organisering, uddannelse og kapaciteter.

Rumstrategien peger også på, at manglen på kompetente medarbejdere med den rigtige viden og forståelse for anvendelse af satellitdata er en barriere for anvendelsen af satellitdata i den offentlige forvaltning.

Partnerne i den nye periode er DTU Space, Aarhus Universitet, Aalborg Universitet, Syddansk Universitet og IT Universitetet. Desuden samarbejdes med ESA Education, ESA BIC Danmark og en række andre parter og organisationer i Danmark, der arbejder med rumrelaterede uddannelser.

Kontakt

Cecilie Tornøe
Specialkonsulent
Tlf.: +45 72 31 82 84
Email: ct@ufm.dk
Uddannelses- og Forskningsstyrelsen