Gå til indhold

Resultater og analyser

Uddannelses- og Forskningsministeriet måler regelmæssigt resultater og effekter af klynge- og netværksindsatsen. Der udarbejdes blandt andet årligt et performanceregnskab, der opgør innovationsnetværkenes resultater og aktiviteter på årsbasis samt viser udviklingen over tid.

Innovationsnetværk som professionelle brobyggere - nationalt og internationalt

De 22 landsdækkende Innovationsnetværk er hver især specialiseret inden for et fagligt område, hvor Danmark har stærke kompetencer og gode vækstmuligheder, for eksempel robotteknologi, it, livsstil, biomasse, energi- og miljøteknologi og offshore.
Innovationsnetværkenes opgave er at bygge bro mellem videninstitutioner og især små og mellemstore virksomheder, som ikke er vant til at inddrage forskere i deres udviklingsaktiviteter. Udover universiteter og GTS-institutter deltager der også professionshøjskoler, erhvervsakademier og erhvervsskoler i de fleste netværk. Dermed kan netværkene tilbyde virksomhederne én samlet indgang til forsknings- og uddannelsesinstitutionernes viden, også på den internationale scene.

Performanceregnskab 2016

Performanceregnskabet for Innovationsnetværkene for 2016 viser, at 7.522 individuelle virksomheder deltog i de 22 netværks aktiviteter i 2015, hvoraf over 70 pct. af disse (5.348) var virksomheder med under 50 ansatte. Det er det højeste antal små virksomheder nogensinde, der har deltaget i innovationsnetværkene.

I hvert innovationsnetværk deltog i gennemsnit 342 virksomheder og 23 videninstitutioner i 2015 mod henholdsvis 344 og 24 i 2014.

Universiteternes deltagelse i innovationsnetværkene

Universitetsanalysen belyser universiteternes og forskernes deltagelse i Innovationsnetværk Danmark-programmet. Analysen tegner et billede af, at der er bred deltagelse og højt engagement blandt universiteterne i innovationsnetværkene.

Kort opsummeret viser analysen, at:

  • Alle netværk har deltagelse af mindst et universitet, og alle universiteter deltager i mindst tre netværk.
  • Over 80 % af netværkene har forskere med i alle eller mange af deres aktiviteter.
  • Knap 80 % af netværkslederne oplever, at forskernes og universitetsrepræsentanternes engagement er højt eller meget højt, og omkring 50 % af forskerne og universitetsrepræsentanterne vurderer selv, at deres engagement er højt eller meget højt.

Virksomheders deltagelse i klynger og innovationsnetværk

Analysen afdækker de effekter, som virksomheder tilkendegiver, at de opnår ved at deltage i de danske klynger og innovationsnetværk. Analysen baserer sig på et elektronisk spørgeskema udsendt til godt 3.700 dedikerede virksomhedsdeltagere, hvoraf 888 virksomheder fra 42 forskellige danske klynger og innovationsnetværk medvirker i undersøgelsen.

Undersøgelsen viser blandt andet, at klyngerne medvirker til at skabe innovation eller igangsætte innovationsarbejde
i lidt over halvdelen af de deltagende virksomheder.

Effekter af virksomheders deltagelse i klynger og netværk

Analysen viser, at deltagelsen giver virksomhederne et innovativt løft ved anvendelse af ny viden og udvikling af nye produkter.

Effektmåling af innovationsnetværk

Effektmålingen viser, at fire gange så mange små og mellemstore virksomheder bliver innovative, når de deltager i klynge- og netværksaktiviteter, sammenlignet med virksomheder, der ikke er med i klyngesamarbejder.