Gå til indhold

Danmarks klyngeprogram 2025-2028

Uddannelses- og Forskningsministeriet (UFM) og Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse (DEB) annoncerer i fællesskab midler under det danske klyngeprogram for perioden 2025-2028. Klyngeprogrammet er en fortsættelse af ”Innovationskraft: Danske klynger for viden og erhverv 2021-2024”

Formålet med programmet er at styrke SMV’ers produktivitet og konkurrenceevne ved at fremme og accelerere samarbejde om innovation, hvor viden og ressourcer bringes i spil på nye måder. Klyngeorganisationerne skal fungere som bindeled og skal med deres indblik i økosystemernes og virksomhedernes innovationsbehov samt videninstitutionernes forskningsområder understøtte udviklingen af nye teknologier processer, produkter og services.

Med den fælles annoncering ønsker UFM og DEB at understøtte klyngeindsatsen og sammenhængen i innovations- og erhvervsfremmesystemet.

Spørgsmål til opslaget kan rettes til Uddannelses- og Forskningsministeriet via Mette Holm Linnet gennem mehl@ufm.dk eller 72 31 82 29 og sekretariatet for Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse via Line Kjær Nikolajsen gennem LinNik@erst.dk eller 35 29 14 14.

Kontakt

Mette Holm Linnet
Fuldmægtig
Tlf.: +45 72 31 82 29
Email: mehl@ufm.dk
Nicolai Narvestad
Fuldmægtig
Tlf.: +45 72 31 85 01
Email: nicn@ufm.dk
Christopher Allan Poulsen
Fuldmægtig
Tlf.: +45 72 31 79 39
Email: calp@ufm.dk
David Grønbæk
Specialkonsulent
Tlf.: +45 72 31 84 21
Email: dagr@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 17. maj 2024