Gå til indhold

Afholdte webinarer

Her finder du information om EuroCenters afholdte webinarer om Horizon 2020
Viser 1-30 af 41 resultater
22 juni 2022 Informationsoplæg: COST møder forskere (engelsk)
Tid: 10:00 – 12:00 The COST Association, Københavns Universitet og EuroCenter byder forskere velkommen til et informationsoplæg om mulighederne for at deltage i COST-aktioner, hvor de kan tilgå internationale netværk inden for deres forskningsområde. Mødet bliver afholdt den 22. juni 2022, kl. 10:00-12:00.
09 juni 2022 Webinar: Finansiering til danske projekter inden for plastik og tekstil
Tid: 09:30 – 12:05 Danmark vil gå forrest i den grønne omstilling, og cirkulær økonomi er en hjørnesten i den omstilling - men hvorfra kommer finansieringen til realiseringen af de grønne ambitioner? Kom til webinar den 9. juni kl. 09:30-12:05 og bliv klogere på landskabet i Danmark!
09 marts 2022 Webinar: Budgetlægning i Horizon Europe - omkostningskategorier i EU's rammeprogram for forskning og innovation
Tid: 10:00 – 12:00 Webinaret sætter fokus på opbygningen af budgettet samt reglerne for støtteberettigede udgifter i Horizon Europe-projekter. Webinaret afholdes onsdag den 9. marts fra kl. 10.00 til 12.00.
04 marts 2022 Webinar: EIC - visioner og muligheder for 2022 (engelsk)
Tid: 10:00 – 11:30 Det Europæiske Innovationssråd (EIC) er EU’s program for udviklingen af banebrydende teknologier. Dette webinar præsenterer det nye arbejdsprogram for 2022, samt de muligheder du som forsker eller virksomhed har for at søge EIC-midler. Webinaret afholdes den 4. marts 2022 kl. 10:00-11:30.
20 november 2020 Webinar om Green Deal opslaget
Tid: 10:00 – 15:00 Grundet COVID-19 situationen i Belgien har det ikke været muligt pt. at udbyde det annoncerede webinar. Derfor henviser vi interesserede lyttere til optagelser og slides fra Europa-Kommissionens informationsdag i september.
18 november 2020 Horizon 2020-webinar: Hvordan revideres et Horizon 2020-projekt?
Tid: 10:00 – 11:00 I dette webinar gennemgår vi de kontrolmekanismer, som Europa- Kommissionen kan/vil pålægge projektet: Checks, audits, reviews og investigations. Hvad kan ske hvornår, og hvad er en projektdeltagers pligter og rettigheder i den forbindelse. Webinaret afholdes d. 18. november 2020 kl. 10.00.
11 november 2020 Horizon 2020-webinar: Andre direkte omkostninger samt tredjeparter
Tid: 10:00 – 11:00 I dette webinar vil vi gennemgå reglerne for at lade tredjeparter deltage i projektgennemførelsen, og vi stiller skarpt på, hvornår en given udgift falder i kategorien ”other direct costs” vs. ”subcontracting”. Webinaret afholdes d. 11. november 2020 kl. 10.00.
04 november 2020 Horizon 2020-webinar: Personaleomkostninger
Tid: 10:00 – 11:00 I Horizon 2020 findes der tre forskellige metoder til beregning af personaleomkostninger. Vi gennemgår disse metoder og EU-definitionen af personale samt de krav, der eksisterer til udfyldelse af timesedler. Webinaret afholdes d. 4. november 2020 kl. 10:00
28 oktober 2020 Horizon 2020-webinar: Hvornår er omkostninger støtteberettigede?
Tid: 10:00 – 11:00 I dette webinar gennemgår vi de syv kriterier for, hvornår omkostninger i et Horizon 2020-projekt lever op til EU’s betingelser for at være støtteberettigede. Derudover vil vi bl.a. også se på direkte vs. indirekte omkostninger. Webinaret afholdes d. 28 oktober 2020 kl. 10.00.
21 oktober 2020 Horizon 2020-webinar: Introduktion til afrapportering og et kig på Funding & Tenders Portal
Tid: 10:00 – 11:00 I dette webinar vil vi kigge på Horizon 2020-projekters livscyklus, og koble denne til afrapporteringen. Endvidere giver vi en introduktion til Funding & Tenders Portalen. Webinaret afholdes 21. oktober 2020 kl. 10:00.
08 oktober 2020 Webinar om det kommende europæiske sundhedspartnerskab Innovative Health Initiative
Tid: 15:30 – 16:45 Vil du have tidlig indsigt i det kommende EU-sundhedspartnerskab, Innovative Health Initiative? Og bidrage med idéer til forsknings- og innovationsprojekter som vil kunne løftes i samarbejde med industrielle partnere fra f.eks. medtech, farma eller biotek? Så tilmeld dig webinaret den 8. oktober.
19 september 2019 Webinar: Sådan søger du midler hos Det Europæiske Forskningsråd (ERC) (engelsk)
Tid: 10:00 – 10:45 Formålet med webinaret er at give forskere en grundlæggende forståelse af det Europæiske Forskningsråd (ERC) og få afklaret, hvorvidt det er relevant at søge midler hos ERC. Webinaret finder sted den 19. september 2019, kl. 10:00 - 10:45.
28 august 2019 Webinar: Få overblik over de store offentlige-private partnerskaber under Horizon 2020
Tid: 13:00 – 13:45 Vi stiller skarpt på Horizon 2020’s syv Joint Technology Initiatives (JTI’er) med industrien, som udmønter væsentlige dele af programmets budget til forskning og innovation inden for sundhed, bioøkonomi, IT, transport og energi. Se med og få overblik den 28. august fra kl. 13 til 13:45.
27 juni 2019 Webinar: Work Packages i Horizon 2020-ansøgninger
Tid: 12:30 – 13:30 Formålet med webinaret er at give ansøgere en grundlæggende forståelse af, hvordan man opbygger en god Work Package (WP) i et Horizon 2020-projekt. Der vil være flere gode råd til struktur og udformning af WP’er. Webinaret finder sted den 27. juni 2019, kl. 12:30 - 13:30.
14 juni 2019 Webinar: Open Access til forskningsdata i Horizon 2020
Tid: 14:00 – 14:30 En åben og nem adgang til forskningsdata er i dag et fast princip i Horizon 2020. Vi gennemgår EU’s FAIR-principper for datastyring og forskningsdata og kommer nærmere ind på, hvordan disse aspekter adresseres i Horizon 2020-ansøgninger. Webinaret afholdes 14. juni kl. 14.00-14.30.
20 maj 2019 Webinar: Dissemination, communication og exploitation i Horizon 2020-ansøgninger
Tid: 10:30 – 11:15 Dissemination, communication og exploitation er vigtige elementer i Horizon 2020-ansøgninger og -projekter. På dette webinar gennemgår vi, hvad disse dele af Horizon 2020-ansøgninger bør indeholde. Webinaret holdes den 20. maj 2019 kl. 10:30-11:15.
02 maj 2019 Webinar: Samfundsvidenskab og Humaniora (SSH) i Horizon 2020-projekter
Tid: 13:00 – 13:45 Vi stiller skarpt på, hvordan Samfundsvidenskab og Humaniora (SSH) med fordel kan integreres i Horizon 2020-projekter. David Budtz Pedersen, professor MSO ved Aalborg Universitet, vil desuden perspektivere inddragelsen af SSH i Horizon 2020. Webinaret afholdes 2. maj 2019 kl. 13:00-13:45
11 april 2019 Webinar: Internationalt samarbejde med ikke-EU lande i Horizon 2020
Tid: 10:00 – 10:30 Horizon 2020 er ”open to the world”. Det betyder, at EU gerne ser, at der i Horizon 2020-projekter indgår såkaldte internationale partnere fra ikke-EU lande. Dette webinar giver dig overblik over reglerne for samarbejdet med disse internationale partnere. Webinaret holdes den 11. april kl. 10-10:30.
04 marts 2019 Webinar: Standardisering i ansøgninger til Horizon 2020
Tid: 13:00 – 13:45 Vi dykker ned i, hvilken rolle standardisering spiller i den gode Horizon 2020-ansøgning. Eksperter fra DTU og Dansk Standard vil desuden fortælle, hvordan man konkret kan arbejde med standardisering i sin ansøgning. Webinaret holdes den 4. marts kl. 13:00-13:45.
21 februar 2019 Webinar: Etik i Horizon 2020-ansøgninger
Tid: 13:30 – 14:30 Vi stiller skarpt på etik i Horizon 2020 og ser på, hvordan du kommer bedst muligt igennem etikscreeningen. Hvordan overbeviser du evaluatorerne om, at du lever op til de etiske krav? Og hvad skal du levere i forbindelse med projektgennemførelsen. Webinaret afholdes den 21. februar kl. 13:30-14:30.
05 februar 2019 Webinar: Beyond state of the art i Horizon 2020-ansøgninger
Tid: 10:00 – 10:30 Vi stiller skarpt på kravet om, at Horizon 2020-ansøgninger skal være “beyond state of the art”. Hvad vil det sige? Og hvordan overbeviser man evaluatorerne om, at det er tilfældet? Webinaret blev afholdt den 5. februar 2019 kl. 10:00-10:30.
11 oktober 2018 Webinar: MSCA Innovative Training Networks - skriv en bedre ansøgning!
Tid: 10:00 – 11:00 Vil du gerne deltage i et internationalt ph.d.-netværk og rekruttere internationale forskere? Så følg med på vores webinar om Innovative Training Networks under Marie Skłodowska-Curie Actions, den 11. oktober 2018 – og få viden om, hvordan EU finansierer forskeruddannelsesnetværk.
20 juni 2018 Webinar om EU-midler til energieffektive bygninger og bæredygtige byggematerialer
Tid: 10:30 – 11:10 Stål, glas eller komposit. Planlægger du at søge EU-midler til dit innovationsprojekt inden for energieffektive bygninger, eller rådgiver du om Horizon 2020? Deltag i gratis webinar den 20. juni 2018 og find ud af, hvilke støttemuligheder du har.
14 juni 2018 Webinar: Den gode ansøgning til Individual Fellowships (MSCA)
Tid: 13:00 – 13:45 Vil du gerne til udlandet og forske, eller vil du gerne rekruttere internationale forskere? Så lyt med, når vi holder webinar om Individual Fellowships under Marie Skłodowska-Curie Actions i Horizon 2020 den 14. juni 2018 – og få viden om, hvordan EU finansierer mobilitetsstipendier.
26 marts 2018 Webinar: Sådan søger du midler hos Det Europæiske Forskningsråd (ERC) (engelsk)
Tid: 10:00 – 10:45 Formålet med webinaret er at give forskere en grundlæggende forståelse af det Europæiske Forskningsråd (ERC) og få afklaret om, det er relevant for dem at søge midler hos ERC. Webinaret finder sted den 26. marts 2018, kl. 10:00 - 10:45.
08 marts 2018 Webinar: Hvad er Marie Sklodowska-Curie Actions (MSCA), og hvilke muligheder har du?
Tid: 10:00 – 11:00 Kodeordet for Marie Sklodowska-Curie programmet er forskermobilitet. Og i den sammenhæng, kommer mobilitet i forskellige afskygninger i form af for eksempel ph.d.-netværk og individuelle stipendier. Lyt med når vi holder webinar den 8. marts 2018, kl. 10-11.
27 september 2017 Webinar: Introduktion til Horizon 2020
Tid: 13:00 – 13:30 Er du interesseret i at vide mere om EU's program for forskning og innovation, Horizon 2020? Dette webinar giver et overordnet indblik i programmets struktur, projekttyper, arbejdsprogrammer og de politiske prioriteringer der ligger bag Horizon 2020.
12 september 2017 Webinar: Den gode ansøgning til Innovative Training Networks
Tid: 10:00 – 11:00 Vil du gerne deltage i et internationalt ph.d.-netværk og rekruttere internationale forskere? Så se eller gense vores webinar om Innovative Training Networks under Marie Skłodowska-Curie Actions fra den 12. september 2017 – og få viden om, hvordan EU finansierer forskeruddannelsesnetværk
28 august 2017 Webinar: COST-forskernetværk – Hvad er COST-netværk, og hvordan kan du deltage?
Tid: 14:00 – 15:00 Ønsker du at deltage i nye tværnationale netværk med andre forskere og fremme din forskningskarriere ved at være opdateret på de nyeste tiltag indenfor dit forskningsområde? Så lyt til EuroCenters webinar hvor vi stiller skarpt på internationale forskernetværk finansieret af COST.
21 juni 2017 Webinar: Vil du evaluere ansøgninger til Horizon 2020?
Tid: 14:00 – 14:30 Overvejer du at blive evaluator? Vil du gerne øge din forståelse for succesfaktorerne bag en god Horizon 2020-ansøgning? Så lyt med, når EuroCenter den 21. juni kl. 14.00-14:30 holder webinar om at være evaluator og bedømme ansøgninger til EU's forsknings- og innovationsprogram, Horizon 2020.