Gå til indhold

Spørgsmål & svar om økonomi og jura

Få svar på dine spørgsmål om økonomiske eller juridiske emner i relation til Horizon 2020. Neden for har vi samlet en oversigt over de vigtigste spørgsmål om økonomi og jura.
Kontakt

EuroCenter
Styrelsen for Forskning og Uddannelse
Telefon: 3544 6240
E-mail: eurocenter@ufm.dk

Viser 1-30 af 38 resultater
Under COVID-19-nedlukningen af Danmark kan jeg ikke arbejde på vores H2020-projekt. Er disse ikke-produktive timer støtteberettigede?
Publiceringsdato 15. maj 2020
Hvad betyder Covid-19 økonomisk og juridisk for Horizon 2020-projekter?
Publiceringsdato 17. april 2020
Hvad stiller jeg op med aflyste aktiviteter pga. coronavirus?
Publiceringsdato 13. marts 2020
Jeg er partner i et Horizon 2020 projekt, hvor der også indgår en britisk partnerorganisation. Hvad sker der med projektet, hvis det ender med no deal?
Publiceringsdato 11. april 2019
Jeg er partner i et Horizon 2020 projekt, der er koordineret af en britisk organisation. Hvad sker der med projektet, hvis det ender med no deal?
Publiceringsdato 11. april 2019
Skal EU-finansieret udstyr, der står et sted uden offentlig adgang, været synligt markeret med EU-logo m.m.?
Publiceringsdato 08. juni 2017
Skal ”Full Time Emplyoment” i Horizon 2020 baseres på et specifikt antal måneders arbejde per år?
Publiceringsdato 01. december 2016
Hvilken timesats kan jeg som SMV-ejer afregne med EU, når jeg ikke udbetaler løn til mig selv?
Publiceringsdato 12. juli 2016
Hvordan skal jeg forholde mig ift. en Horizon 2020-ansøgning eller et projekt med britiske deltagere efter Brexit afstemningen?
Publiceringsdato 28. juni 2016
Skal afholdte omkostninger være betalt i projektperioden for at være tilskudsberettigede?
Publiceringsdato 23. november 2015
Vores LEAR skal på barsel i februar. Er der noget, vi skal være opmærksomme på der?
Publiceringsdato 23. november 2015
Hvor mange timer skal vi regne med per måned?
Publiceringsdato 23. november 2015
Må man gerne benytte underleverandører til specifikke opgaver?
Publiceringsdato 23. november 2015
Hvor ofte skal man afrapportere?
Publiceringsdato 23. november 2015
Hvad er dokumentationskravene til forbrugsvarer?
Publiceringsdato 23. november 2015
Udbyder EuroCenter mere indgående kurser eller lignende i afrapportering, dokumentation, regnskab etc.?
Publiceringsdato 23. november 2015
Hvordan sikrer vi os, at vores revisor kender til alle EU-reglerne?
Publiceringsdato 23. november 2015
Hvordan defineres løn?
Publiceringsdato 23. november 2015
Kan man afregne overhead?
Publiceringsdato 23. november 2015
Er overarbejde støtteberettiget?
Publiceringsdato 23. november 2015
Vi har nævnt et par mulige subcontractors i ansøgningen, men ønsker måske at ændre disse. Kan det lade sig gøre?
Publiceringsdato 23. november 2015
Hvilke krav er der til timeregistrering?
Publiceringsdato 23. november 2015
Er den kommenterede H2020-tilskudsaftale (Annotated Model Grant Agreement) juridisk bindende?
Publiceringsdato 14. november 2014
Jeg er en SMV og har en ekstern revisor, der tager sig af min normale bogføring. Kan hans timer afregnes på H2020-projektet?
Publiceringsdato 14. november 2014
Evaluatorerne skal bedømme vores ”operational capacity”. Hvad betyder det?
Publiceringsdato 04. juli 2014
Kan jeg udpege enhver person fra min organisation som LEAR?
Publiceringsdato 04. juli 2014
Tilskudsaftalerne til Horizon 2020 underskrives elektronisk. Hvordan fungerer det?
Publiceringsdato 04. juli 2014
Kan virksomheder og forskere fra USA få EU-medfinansiering?
Publiceringsdato 04. juli 2014
Hvad er DESCA?
Publiceringsdato 20. juni 2014
Skal revisorerklæringer stadigvæk afregnes som underleverance i Horizon 2020?
Publiceringsdato 22. april 2014