Gå til indhold

Deltag i eksisterende COST-netværk

Alle COST-netværk er åbne for dansk deltagelse - også de netværk, der ikke har danske hoved- eller medansøgere. Læs om de tre forskellige niveauer for deltagelse i henholdsvis et igangværende og et helt nyt COST-netværk og om selve optagelsesproceduren.

Tre niveauer for deltagelse i et igangværende netværk

Du kan deltage på tre forskellige niveauer i et eksisterende COST-netværk og proceduren for optagelse varierer afhængig af hvilken rolle, du ønsker i netværket. Der er følgende tre niveauer for deltagelse:

  1. Management Committee (MC) - netværkets ledelse 
  2. Working Groups (WG) - netværkets arbejdsgrupper
  3. Activities - netværksaktiviteter.

1. Management Committee (MC) - netværkets ledelse

Når nye netværk er godkendt, igangsætter Uddannelses- og Forskningsstyrelsen (UFS) en åben proces, hvor interesserede forskere og innovatører kan tilkendegive deres interesse.

Efter endt ansøgningsrunde kan ansøgninger indsendes løbende i hele netværkets levetid efter først-til-mølle princippet. UFS kan udpege to repræsentanter til hver Management Committee.

Hvis et netværk har været i gang i mere end et år uden dansk deltagelse, skal netværkets Management Committee også acceptere de nye deltagere.

Du kan orientere dig i arket ’oversigt over MC-pladser’, hvor du kan gennemse samtlige netværk i årene 2019-22, samt se om der er en ledig dansk plads i netværkets Management Commitee.

Hvis du finder et netværk af interesse, kan du læse nærmere om netværket inde på:

Forventninger til Management Committee repræsentanter

Det forventes, at udpegede repræsentanter: 

  • repræsenterer Danmark i netværkets Management Committee, og ikke kun deres egen institution.
  • deltager aktivt i netværkets ledelsesmøder og andre netværksaktiviteter.

Læs mere om forventninger til MC-medlemmer på side 2 i ansøgningsskabelonen, som du finder nedenfor.

Ansøgningsskabelon og CV

For at komme i betragtning som medlem af Management Committee, skal interesserede forskere og innovatører udfylde og indsende ansøgningsskabelonen (1 side) samt vedhæfte deres CV.

Ansøgningen skal sendes til EuroCenter, Uddannelses- og Forskningsstyrelsen via e-mail: .

2. Working Groups (WG) - netværkets arbejdsgrupper

Det er netværkets ledelse, der optager nye deltagere. UFS har ingen indflydelse på denne proces. Kontakt netværket og/eller danske Management Committee-repræsentanter for deltagelse i Working Groups via:

Under hvert netværk finder du kontaktoplysninger samt evt. danske MC-medlemmer. 

3. Activities - netværksaktiviteter

Hvert netværk afholder forskellige aktiviteter. Nogle er åbne for eksterne deltagere, andre kun for deltagere. Kontakt netværket og/eller danske Management Committee-repræsentanter for deltagelse i netværksaktiviteter via:

Under hvert netværk finder du kontaktoplysninger samt evt. danske MC-medlemmer.

Kontakt

Lea Louise Motzfeldt
Fuldmægtig
Tlf.: +45 72 31 86 19
Email: lmot@ufm.dk
Augusta Janum Jørgensen
Studentermedhjælper
Tlf.: +45 72 31 83 64
Email: aujj@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 27. november 2023