Gå til indhold
Du er her: Forside Forskning og innovation Tilskud til forskning og innovation Opslag 2020 Opslag af FoU-midler for 2020, VEU-trepart

Opslag af FoU-midler for 2020, VEU-trepart

De videregående uddannelsesinstitutioner kan nu søge midler til forsøgs- og udviklingsprojekter (FoU) til udvikling af den videregående voksen- og efteruddannelse.
Kontakt
Anders Stein Knudsen
Fuldmægtig
Tlf.: +45 72 31 82 77
Email: akn@ufm.dk
Torsten Asmund Sørensen
Fuldmægtig
Tlf.: +45 72 31 86 25
Email: toso@ufm.dk

Uddannelses- og Forskningsministeriet (UFM) bevilger forsøgs- og udviklingsmidler til udvikling af den videregående voksen-, efter- og videreuddannelse (VVEU). Det sker i regi af udviklingsprogrammet, som UFM har iværksat i forbindelse med Trepartsaftalen om styrket og mere fleksibel VEU (2018-2021). UFM bevilger op til 5 mio. kr.

Udmøntningen af midler sker til projekter inde for områder, som VEU-arbejdsgruppen har anbefalet at prioritere. Projekter, som der kan ansøges om midler til, skal være inde for følgende områder (se venligst vedlagte FoU-opslag for uddybning):

1. Udbredelse af efterspurgte digitale kompetencer

VEU-analyser har identificeret kompetencer, som virksomheder og potentielle VVEU-deltagere efterspørger, men som kun i mindre omfang i dag bliver tilbudt som VVEU. Der kan således uddeles midler til projekter, der udvikler og udbreder disse kompetencer. Det drejer sig bl.a. om kompetencer i datasikkerhed, viden om potentialer i at ibrugtage nye teknologier i industrien, byggeteknologi m.fl. Kompetencerne er uddybet i vedlagte FoU-opslaget.

2. Forsøg med nye leveranceformer til undervisning og med at styrke den reelle VVEU-aktivitet

Der kan blive bevilget midler til projekter, der laver forsøg med tilrettelæggelsen af undervisningen på de offentlige videregående efteruddannelser. Projekterne kan f.eks. tage udgangspunkt i erfaringerne som uddannelsesinstitutionerne har fået sig under coronakrisen eller i resultaterne i VEU-analyserne. Det er en fordel, hvis forsøget med nye leveranceformer tænker i at sikre, at flere moduler både, der bliver planlagt, også bliver gennemført.

3. Grøn omstilling

Danmark står over for en betydelig opgave med at skabe grøn omstilling. Derfor kan der blive uddelt midler til projekter, der bidrager til arbejdsstyrkens opkvalificering til den grønne omstilling. Projekterne, som uddannelsesinstitutionerne initierer, kan f.eks. være udvikling af nye uddannelsestilbud, kompetenceudvikling i værdien af grøn omstilling for virksomheder eller andet relevant.

I vurderingen af ansøgningerne til projekterne, vil der blive lagt vægt på, at projekterne er knyttet til en eller flere relevante VVEU-uddannelser og på hvilken effekt, projekterne har på disse.

Ansøgere til projektmidler bedes på forhånd orientere sig i igangværende forsøgs- og udviklingsprojekter inden for videregående VEU.

Ansøger

Ansøger skal være en eller flere offentligt anerkendte videregående uddannelsesinstitutioner: Erhvervsakademier, professionshøjskoler, maritime uddannelsesinstitutioner, universiteter eller kunstneriske uddannelsesinstitutioner.

Se det vedlagte FoU-opslag for formkrav til ansøgningen.

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen er mandag d. 02. november 2020 kl. 12.00. Alle ansøgninger skal sendes til veutrepart@ufm.dk

    Senest opdateret 28. september 2020