Gå til indhold

Byomdannelse og områdefornyelse som redskab til sikring af tryghed og sammenhængskraft i socialt dysfunktionelle bydele

I et stort antal af verdens byer er der områder, som er socialt dysfunktionelle og giver anledning til fx tomme boliger, kriminalitet, social uro m.v. Meget peger på, meget på, at den fysiske indretning af udearealerne kan have en afgørende betydning både for problemernes opståen og løsning.

Indsendt af

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Resumé

Byomdannelse og områdefornyelse som redskab til sikring af tryghed og sammenhængskraft i socialt dysfunktionelle bydele – den danske model

Udfordring: I et stort antal af verdens byer er der områder, som er socialt dysfunktionelle og giver anledning til fx tomme boliger, kriminalitet, social uro m.v. Dette skyldes sociale faktorer og boligstandarden i områderne, men derudover peger meget på, at den fysiske indretning af udearealerne kan have en afgørende betydning både for problemernes opståen og løsning.

Der må antages at være et generelt internationalt behov for gode løsning på dette område, og de danske styrkepositioner er formentlig enestående. Den internationale efterspørgsel kan dog være begrænset af, at der formentligt er brug for offentlige investorer, for at opgaverne bliver løftet i de enkelte lande/byer.