Gå til indhold

Fjern begrænsningen af fremførsel af underskud

Målet med forslaget er, at en genindførsel af ubegrænset mulighed for fremførsel af underskud bliver et INNO+ indsatsområde.

Indsendt af

Danish Venture Capital and Private Equity Association (DVCA)

Resumé

I 2012 vedtog regeringen og Enhedslisten de nye regler om fremførsel af underskud. Reglerne betyder, at virksomhederne maksimalt kan bruge 7,5 mio. kr. hvert år af deres opsparede underskud, førend de skal til at betale skat af overskuddet. Disse nye regler rammer især udviklingsselskaberne indenfor biotek og med-tech sektoren meget hårdt.

Udfordring og muligheder

Genindføres muligheden for ubegrænset fremførsel af underskud skabes der basis for langt mere innovative virksomheder i Danmark, der dermed får mulighed for at forske og udvikle unikke produkter.

DVCA er derfor meget glade for at kunne se, at anbefalingerne fra Vækstteamet for sundheds- og velfærdsløsninger er så klare i mælet, som de er. De ønsker, at biotek og med-tech brancherne fritages for reglerne. I DVCA er vi fuldstændig enige med Vækstteamet.

Målsætning

For DVCA mener vi, at det med INNO+ må være målsætningen, at regeringen og deres forligsparter med en ny innovationsstrategi helt fjerner begrænsningen på fremførsel af underskud, og dermed giver vækstvirksomhederne i Danmark bedre rammer for at udvikle innovative virksomheder til gavn for vækst og arbejdspladser i landet.

Innovationsbehov

For biotek og andre forskningsbaserede udviklingsselskaber gør det sig typisk gældende, at de i de første leveår genererer store skattemæssige underskud, som ikke kan bruges, fordi de pågældende virksomheder typisk har et 10-årigt forskningsforløb, inden indtjenings-potentialet er afklaret. Dermed bliver skatteunderskuddene fra de første år ikke mulige at bruge, når virksomheden bliver overskudsgivende.

Dermed diskrimineres de mindre virksomheder i forhold til Novo eller Lundbeck. De udvikler løbende produkter, hvor omkostningerne kan fradrags løbende i den skattepligtige indkomst – da de er overskudsgivende.

Effekter og potentialer

For staten betyder forslaget kun et rentetab som følge af den tidsmæssige forskydning af virksomhedens skattebetaling. Det er et begrænset beløb.

DVCA foreslår, at afskrivningsloven ændres, så virksomheder kan vælge enten at afskrive forsknings- og forsøgsudgifter i det indkomstår, hvori de er afholdt, eller lade dem afskrive med op til 20 % pr. år. i de år, de nu måtte vælge.

I dag er Danmark langt fra at skabe nye mega successer i kaliber med Skype eller Facebook. De danske skatteforhold er simpelthen for udfordrende. Det bekræfter en undersøgelse af venturebranchens tilstand fra oktober 2012.

Danmark har brug for innovative skatteforhold, når det gælder vækstvirksomheders muligheder for at forske og udvikle sig. Hvis Danmark skal være med i venture-superligaen, har vi brug for at genindføre muligheden for ubegrænset fremførsel af underskud.