Gå til indhold

Grønne livsrum vil imødekomme fremtidens behov for sundhed, livskvalitet og social integration

Befolkningstilvæksten i de store byer giver et stigende pres på byernes funktionalitet, samt en udfordring i at opretholde natur og grønne områder i byerne, som kan være med til at fremme sundhed og livskvalitet.

Indsendt af

Agrotech

Resumé

Halvdelen af verdens befolkningen bor i dag i byer og antallet er stærkt stigende. F.eks. vil København ifølge prognoserne vokse med 100.000 indbyggere frem til 2025. Det giver et stigende pres på byernes funktionalitet, samt en udfordring i at opretholde natur og grønne områder i byerne, hvilke er med til at fremme sundhed og livskvalitet.

Formålet er at fremme anvendelse og innovation af grønne livsrum med planter og natur. Dette opnås ved at udvikle viden, koncepter og teknologier til fremtidens grønne livsrum tilpasset fremtidens beboere og virksomheders behov i gennem en innovationsindsats inden for grønne livsrum, der opbygger viden om teknologiske løsninger til fremtidens grønne livsrum og deres sociale og psykologiske effekter vil skabe konkrete løsninger på fremtidens udfordringer.

For at opfylde målsætningen skal følgende indsatser igangsættes: 1) Design, etablering og drift af grønne livsrum, 2) Dokumentation af effekter af grønne livsrum på mennesker, og 3) Dokumentation af klima- og miljøeffekter af grønne livsrum.

Udfordring og muligheder

50 % af befolkningen bor i dag i byer og antallet er stærkt stigende. Det giver et stigende pres på byernes funktionalitet, samt en udfordring i at opretholde natur og grønne områder i byerne, hvilke er med til at fremme sundhed og livskvalitet. En innovationsindsats inden for grønne livsrum med planter og natur, der opbygger viden om teknologiske løsninger til fremtidens grønne livsrum og deres sociale og psykologiske effekter vil skabe konkrete løsninger på fremtidens udfordringer.

På baggrund af ISHS’ (Harvesting the Sun – A profile of World Horticulture” ) arbejde er nogle af de væsentligste effekter af ”grønne livsrum” på livskvalitet, samfund, miljø og økonomi listet i nedenstående tabel.

Målsætning

Formålet er at fremme anvendelse og innovation af grønne livsrum med planter og natur. Dette opnås ved at udvikle viden, koncepter og teknologier til fremtidens grønne livsrum tilpasset fremtidens beboere og virksomheders behov

Innovationsbehov

For at opfylde målsætningen skal følgende indsatser igangsættes: 1) Design, etablering og drift af grønne livsrum, 2) Dokumentation af effekter af grønne livsrum på mennesker, og 3) Dokumentation af klima- og miljøeffekter af grønne livsrum.

Målgruppen omfatter aktører på tværs af forskellige brancher og inkluderer både den private og offentlige sektor: 1) Aktører i bygge- og anlægsbranchen, 2) Teknik- og materiale leverandører, 3) Aktører inden for gartneri, landskabspleje, indretning, landskabsarkitektur samt detailhandel, 4) Offentlige, selvejende og private sociale institutioner samt private virksomheder, der udbyder social- og sundhedsmæssige tilbud, og 5) Offentlige myndigheder og private foreninger m.m.

De danske forudsætninger

Danmark vil med sin stærke position inden for arkitektur, væksthusteknologi og fødevareproduktion kombineret med vores særlige traditioner på det sociale og velfærdsmæssige område kunne blive et vækstcenter og eksportør af viden.

Effekter og potentialer

ISHS anfører, at den økonomiske værdi af grønne livsrum på verdensplan er i nærheden af 290 mia. US$ (International Society for Horticultual Science (2012): Harvesting the Sun – a Profile of World Horticulture. Scripta Horticulturae, vol. 14), heraf 97 mia. US$ i Europa og 155 mia. US$ i Nordamerika. Der er globalt tale om et marked i kraftig vækst, men der er endnu få danske udbydere på markedet.