Gå til indhold

Berigede fødevarer

I takt med den ubønhørlige vækst i livsstilssygdomme og en stor stigning i andelen af ældre belastes sundhedssystemerne i både Danmark, EU og globalt. Optimal ernæring af disse udsatte grupper vides at have effekt, og ville kunne få en betydelig positiv indflydelse på den offentlige sundhedsøkonomi

Indsendt af

Det Strategiske Forskningsråd - Programkomiteen for Bæredygtig Energi og Miljø

Resumé

Ingredienser

I takt med den ubønhørlige vækst i livsstilssygdomme og en stor stigning i andelen af ældre belastes sundhedssystemerne  i både Danmark, EU og globalt. Optimal ernæring af disse udsatte grupper vides at have effekt, og ville kunne få en betydelig positiv indflydelse på den offentlige sundhedsøkonomi fremover.

Optimal ernæring til disse grupper kan opnås gennem anvendelse af attraktive berigede fødevarer (fødevarer med forhøjet proteinindhold, - vitaminindhold, -mineralindhold, - fiberindhold samt anvendelse af pro- og prebiotika). Og her står dansk fødevareingrediensindustri i samarbejde med danske fødevare-producenter og sundhedssektoren med muligheden for at udvikle helt unikke løsninger. Tiltag der kan forebygge sygdom herunder sikre hurtigere ’recovery’ efter sygdom og hospitalsindlæggelse.

Indsatsen vil have stor positiv samfundsøkonomiske effekt og øge livskvaliteten betydeligt før en større og større del af borgerne, samtidigt med at der kan udvikles forretningskoncepter, der kan eksporteres og skabe vækst i Danmark.

Målet er at udvikle attraktive fødevarer, der er ernæringsoptimerede (højt indhold af kvalitetsprotein, fibre, mineraler, vitaminer, pro- og prebiotika mm.), og gøre disse tilgængelige for udsatte grupper.

Herigennem sikres højere livskvalitet, og den procentvise andel af ældre, der bliver syge eller underernærede, reduceres. Indlæggelsestider efter sygdom nedbringes, og patienternes mulighed for at komme sig hurtigt og helt efter en sygdomsperiode forbedres.

Endvidere udvikles generiske løsninger, der kan eksporteres globalt, og hvor det danske fødevareindustrielle kompleks kan levere råvarerne og eller producere produkterne.

På det strategiske forskningsområde har der i regi af Strategiske Forskningsråd været iværksat betydelige innovationsaktiviteter omkring ingredienser, deres produktion og deres rolle i forhold til sundhed og ernæring. Dette indebærer bl.a. et tæt samarbejde mellem ingrediensvirksomheder, fødevareproducenter og offentlige institutioner – både i Danmark og internationalt.

Dansk fødevareerhverv har globale styrkepositioner indenfor ingredienser til fødevareindustrien, og det er oplagt at lave partnerskaber mellem det offentlige sundhedssystem, myndighederne, fødevareingrediensleverandører, fødevareproducenter, distributører og forskere på dette område for at Danmark kan stå endnu stærkere og udvikle et hidtil udyrket vækstområde på dette så samfundsvigtige område.