Gå til indhold

Biodiversitet – naturlig og kulturskabt

Med et samlet befolkningstal i 2050 på ca. 10 mia. mennesker står kloden over for store udfordringer i forhold til bærdygtighed, fødevareproduktion og udvikling af ny medicin. Bevarelse og fremme af verdens biologiske mangfoldighed bliver en nøgle til at møde disse udfordringer.

Indsendt af:

Kommunernes Landsforening (KL)

Udfordring og muligheder

Med et samlet befolkningstal i 2050 på ca. 10 mia. mennesker står kloden over for store udfordringer i forhold til bærdygtighed, fødevareproduktion og udvikling af ny medicin. Bevarelse og fremme af verdens biologiske mangfoldighed bliver en nøgle til at møde disse udfordringer.

Målsætning

Den konkrete målsætning er gennem forskning og innovation at bidrage til bevarelse og fremme af bidoversitet, herunder gennem udnyttelsen af markedskræfter til bæredygtig udnyttelse og fremme af såvel naturskabt som kulturskabt biodiversitet.

Innovationsbehov

Verdens biodiversitetsudfordring skaber et presserende behov for at afsøge nye samarbejdsformer, hvor forskning, uddannelse, innovationssystemer, myndigheder, NGOer og offentlig arbejder tæt sammen om nye måder at bevare og fremme den biologiske mangfoldighed på. Disse samarbejder skal sigte imod fortsat videnskabelse, borgerinddragelse samt kommerciel udnyttelse gennem konkret produktudvikling. Potentialet er stort og uudnyttet, ikke mindst for et trængt fødevareerhverv.

De danske forudsætninger

Danmark har historisk gået forrest i det internationale samarbejde om bevarelse og fremme af biodiversitet, ligesom der hersker stor respekt om dansk forskning inden for biodiversitet, dansk medicinalindustri samt den fødevareindustrielle og kulinariske innovationskraft i Danmark.

Effekter og potentialer

Et fokus på bevarelse og fremme af biodiversitet, herunder gennem kommerciel udnyttelse i markedet, har et stort potentiale i og for Danmark, idet der bygges videre på eksisterende styrkepositioner.