Du er her: Forside Publikationer 2015 Filer

Filer

Vilkår for bevillinger - januar 2015 (PDF)

Den 1. januar 2015 træder den nye version af Vilkår for bevillinger i kraft og erstatter vilkårene fra januar 2012.

Vilkaar_for_bevillinger-januar_2015.pdf — 310 KB

Tilsyn med forskningsbaseret myndighedsbetjening Fusioner og fremtid

Opfølgning på den forskningsbaserede myndighedsbetjening, herunder fokus på formål bag sammenlægning af sektorforskningsinstitutioner og universiteter

Tilsyn med forskningsbaseret myndighedsbetjening Fusioner og fremtid.pdf — 908 KB

Forside EU-Information nr. 2 - April 2015

Forside af magasinet EU-Information nr. 2 - April 2015
Forside EU-Information nr. 2 - April 2015
Klik for at se billedet i fuld størrelse
Størrelse:: 606KB

Anbefalinger fra Taskforcen for Flere Kvinder i Forskning

Taskforcen for flere kvinder i forskning har afleveret dens anbefalinger til uddannelses- og forskningsministeren. Målet er, at alle talenter, der kan og vil, skal have mulighed for en forskerkarriere.

anbefalinger-fra-taskforcen-for-flere-kvinder-i-forskning.pdf — 17810 KB

Aftageranalyse - designere

Aftageranalyse - designere

Aftageranalyse - Designere.pdf — 1366 KB

Dimittendanalyse

Dimittendanalyse

SVU - Rapport - 20150415.pdf — 3575 KB

Aftageranalyse - arkitekter

Aftageranalyse - arkitekter

Aftageranalyse - Arkitekter.pdf — 1391 KB

DFiR årsrapport 2014

DFiR årsrapport 2014

dfir_aarsrapport_2014.pdf — 1182 KB

Bilag A: Developments in Danish research performance

Bilag A: Developments in Danish research performance

DFIR_Scientometric_analysis_Final.pdf — 4184 KB

Materialeforskning som innovations- og vækstmotor (PDF)

Forskning i nye materialer og kobling af denne forskning til virksomhedernes produktudvikling er en grundlæggende forudsætning for vækst hos en bred vifte af danske industrivirksomheder. Rapporten fokuserer på de faktorer, som anses for væsentlige for at skabe innovation i industrien gennem udvikling af nye materialer samt udvikling af nye anvendelser af eksisterende materialer.

Materialeforskning som innovations- og vaekstmotor.pdf — 2025 KB

Tilsyns- og dialogkoncept for Styrelsen for Forskning og Innovation

Styrelsen for Forskning og Innovation har ansvaret for, at de store offentlige investeringer i forskning og innovation anvendes på den mest hensigtsmæssige måde. Som tilsynsmyndighed er Styrelsen for Forskning og Innovation derfor i dialog med en lang række institutioner om deres udmøntning af midler til forskning og innovation. Læs mere om styrelsens koncept for tilsyn- og dialog med institutionerne i denne rapport.

Tilsyns- og dialogkoncept for Styrelsen for Forskning og Innovation.pdf — 357 KB

Innovationsnetværk Danmark Performanceregnskab 2015 (PDF)

Performanceregnskabet for Innovationsnetværkene for 2014 viser, at antallet af virksomheder, der har deltaget i de 22 netværks aktiviteter, er steget med 10 pct. i forhold til året før. Det betyder, at der i hvert netværk deltog i gennemsnit 344 virksomheder og 24 videninstitutioner i 2014 mod henholdsvis 312 og 25 i 2013.

INNV_Performanceregnskab_2015_samlet.pdf — 723 KB

Econometric Analysis of the Danish Innovation Incubator Programme (PDF)

Denne engelsksprogede effektmåling belyser overlevelsesraten og udviklingen i økonomisk vækst og beskæftigelse hos de iværksættervirksomheder, der har benyttet innovationsmiljøordningen fra 1998 til 2012.

Econometric Analysis of the Danish Innovation Incubator Programme.pdf — 843 KB

Evaluering av ph.d.-rådet (pdf)

Evaluering af ph.d.-rådet – et initiativ til styrket uddannelsesforskning rettet mod folkeskolen

Evaluering av ph d raadet.pdf — 1292 KB

Forskning der nytter

Fem vinkler på menneskets sundhed fra Det Frie Forskningsråd

Forskning_der_nytter_DFF.pdf — 4178 KB

ESS som drivkraft for fremtidens vækst

Strategi for den danske ESS-indsats

ESS som drivkraft net.pdf — 2604 KB

Omkostningsanalyse af de videregående uddannelser

Kortlægning af omkostninger på tværs af de taxameterstyrede videregående uddannelser.

Omkostningsanalyse af de videregående uddannelser.pdf — 6666 KB

Forside til omkostningsanalyse

Forside til omkostningsanalyse
Forside til omkostningsanalyse
Klik for at se billedet i fuld størrelse
Størrelse:: 133KB

Finansiering af videregående uddannelsesinstitutioner i andre lande

Finansiering af videregående uddannelsesinstitutioner i andre lande - Bevillingssystemer i Norge, Sverige, Finland og Nederlandende

Finansiering af videregående uddannelsesinstitutioner i andre lande.pdf — 1568 KB

Forsknings- og innovationspolitisk redegørelse 2015

Dette års forsknings- og innovationspolitiske redegørelse går i dybden med de dele af forsknings- og innovationssystemet, der har fokus på at bidrage til et bedre samspil mellem erhvervslivet og den offentlige forskning – både nationalt og regionalt – og som understøtter virksomhedernes vækst og udviklingspotentiale.

Forsknings- og innovationspolitisk redegørelse 2015.pdf — 244 KB