Ambition 5: Standardisering

Regeringen vil styrke dansk deltagelse i det internationale standardiseringsarbejde på droneområdet.
Kontakt
David Grønbæk
Specialkonsulent
Tlf.: +45 72 31 84 21
Email: dagr@ufm.dk

Reglerne for droneflyvning varierer mellem forskellige lande, hvilket hæmmer anvendelsen, bevægeligheden og handlen med droner, droneudstyr og dronetjenester. Der arbejdes derfor på at udvikle fælles internationale krav, regler og standarder for området.

Initiativ 16: Dansk Standard

Regeringen vil styrke den danske indsats i det internationale standardiseringsarbejde på droneområdet.

Derfor er der nedsat et standardiseringsudvalg, som understøttes af Dansk Standard. Formålet er at påvirke og formidle det begyndende internationale og europæiske standardiseringsarbejde på droneområdet. Udvalget skal afveje og afklare danske interesser og prioriteringer, herunder relationer til andre relevante internationale organer, samt bemanding af internationale arbejdsgrupper.

Foto: Sebastian B. Simonsen, DTU Space
Drone-opmåling af fronten på Kangiata Nunata Sermia- gletsjeren i den sydvestlige del af Grønland. Gentagne opmålinger af fronten, som kun kan fortages med droner, giver indblik i de fysiske processer, der forgår i fronten af gletsjeren i forbindelse med at isbjerge kælver.


Initiativ 17: GTS-institutter og standardiseringsaktiviteter

Det er vigtigt, at standardiseringsarbejdet foregår i tæt dialog med erhvervet både mht. formulering af interesser og formidling af viden og resultater. Den danske dronebranche er præget af mange relativt små virksomheder, som kan have svært ved at finde ressourcer til at engagere sig i det internationale standardiseringsarbejde.

Derfor finansierer Uddannelses- og Forskningsministeriet  fra 2016 til 2018 en resultatkontraktaktivitet hos Teknologisk Institut vedrørende standardisering på droneområdet.

Teknologisk Institut vil sammen med DELTA og andre relevante GTS-institutter bidrage til den danske standardiseringsindsats gennem tilvejebringelse af videngrundlag, formidling til danske virksomheder og bemanding af standardiseringsudvalg og arbejdsgrupper i relevant omfang.

Senest opdateret 11. juni 2019