Ambition 6: Internationalisering

Regeringen vil fremme internationaliseringen af Danmarks droneforskning og droneerhverv.

Udviklingen af droneteknologi foregår i høj grad på tværs af grænser og i internationale videnmiljøer.

For at opretholde og styrke de danske kompetencer inden for droneteknologi er det vigtigt, at de danske forskningsinstitutioner og virksomheder har adgang til førende internationale samarbejdspartnere og videnmiljøer.

De danske droneaktører har flere muligheder for at skabe sådanne samarbejder, men det kan være en vanskelig opgave for den enkelte aktør.

Regeringen ønsker at igangsætte følgende initiativer på området:

Initiativ 18: En kortlægning

Uddannelses- og Forskningsministeriet offentliggjorde i december 2017 en kortlægning af de mest perspektivrige internationale forskningsmiljøer og mulige samarbejdspartnere for danske virksomheder, forskere, GTS-institutter og innovationsnetværk.

SDU

Initiativ 19: Danske forskeres internationale netværk

De danske innovationscentre vil bistå danske forskningsinstitutioner inden for droneområdet med international matchmaking, markedsføring, videnoverførsel og partnerskabsaftaler med henblik på at etablere nye internationale vidensamarbejder i de syv lande, hvor de er placeret.

Initiativ 20: Horizon 2020

EuroCenter i Uddannelses- og Forskningsministeriet finansierer i 2016 og 2017 et særligt Horizon2020-NET-projekt inden for robotter, automation og droner i samarbejde med RoboCluster, UAS Denmark og flere danske universiteter. Dette sker med henblik på at øge antallet af Horizon 2020-ansøgninger.

Initiativ 21: Invest in Denmark

I takt med udviklingen af den danske dronebranche, har der i de seneste par år også været en voksende udenlandsk interesse for at investere i dronevirksomheder i Danmark, ligesom flere udenlandske virksomheder med droneaktiviteter har vist interesse for at etablere sig i Danmark.

Invest in Denmark vil målrettet arbejde på at tiltrække udenlandske investorer til droneerhvervet i Danmark med udgangspunkt i de danske styrker og kompetencer inden for droneteknologi.

Initiativ 22: Eksportrådet

Eksportrådet tilbyder danske dronevirksomheder skræddersyede eksportfremmetilbud med mulighed for tilskud til små og mellemstore dronevirksomheder inden for rammerne af GROW, Vitus-programmet, Strategiske Virksomhedsalliancer og Eksportsparrings-ordningen.

Initiativ 23: Danske virksomheders internationale netværk

De danske innovationscentre tilbyder målrettede forløb, innovation camps, til danske dronevirksomheder og -iværksættere med henblik på at identificere partnere, projekter og styrke deres internationale netværk og vækstpotentiale.

Senest opdateret 11. juni 2019