Gå til indhold

Kortlægning af finansiering af grøn forskning og innovation i 2020

Uddannelses- og Forskningsministeriet har gennemført en kortlægning af finansieringen af grønne forsknings- og innovationsprojekter i 2020.

Formålet har været at kortlægge, hvordan de grønne midler udmøntes, og hvad midlerne går til, særligt i forhold til de syv forskningstemaer fra grøn forskningsstrategi, og dermed underbygge det samlede videngrundlag, som lægges til grund for prioriteringen af forsknings- og innovationsmidler (inkl. udviklings- og demonstrationsprogrammer) på det grønne område i 2022. Ud over statslige midler udmøntet gennem offentlige forsknings- og innovationsfinansierende fonde og programmer rettes søgelyset i kortlægningen også mod finansiering fra private fonde og EU's rammeprogram for forskning og innovation Horizon 2020.

Senest opdateret 25. oktober 2021