Gå til indhold

Redskaber til dokumentation af uddannelser og kompetencer

Her finder du redskaber til at dokumentere og beskrive kvalifikationer og kompetencer, sådan at de bliver forståelige og sammenlignelige på tværs af grænserne.
 • Europass
  Europæiske redskaber til at dokumentere kvalifikationer og kompetencer: Diploma Supplement, Certificate Supplement, Mobilitetsbevis.
 • ECTS
  Pointsystem til meritoverførsel inden for videregående uddannelser i Europa.
 • ECVET
  Europæisk meritoverførselssystem inden for de erhvervsrettede uddannelser.
 • Karakterskalaer
  Læs om de danske karakterskalaer og mulighederne for at sammenligne danske og udenlandske karakterer.
 • Kvalifikationsrammer
  Kvalifikationsrammerne angiver uddannelsers niveau ud fra arten af læringsudbytte og gør det lettere at sammenligne uddannelser på tværs af grænserne.
 • Sprogtest
  Læs om internationale sprog- og kompetenceprøver.
 • Legalisering
  Officiel bekræftelse af underskrifter på danske uddannelsesdokumenter.
 • Uddannelsessystemer
  Find opslagsværker og links til beskrivelser af uddannelsessystemer i hele verden.

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 31. oktober 2023