Gå til indhold

Europæisk kvalifikationsramme for videregående uddannelser

Den europæiske kvalifikationsramme, der er udviklet inden for Bologna-processen, skal understøtte mobilitet og anerkendelse inden for det europæiske område for videregående uddannelse.

På Bergen-topmødet i maj 2005 vedtog de europæiske ministre for videregående uddannelse en overordnet kvalifikationsramme for det Europæiske Område for Videregående Uddannelse (EHEA). Den europæiske kvalifikationsramme skal understøtte forbindelsen mellem nationale kvalifikationsrammer og derigennem understøtte mobilitet, anerkendelse og gennemsigtighed mellem nationale uddannelsessystemer.

Kvalifikationsrammen blev revideret i 2018, således at den også omfatter kort videregående uddannelse som selvstændigt niveau. Kvalifikationsrammen indeholder dermed fire uddannelsesniveauer:

  • Short cycle,  dvs. kort videregående uddannelsesniveau
  • First cycle, dvs. bachelorniveau
  • Second cycle, dvs. kandidatniveau
  • Third cycle, dvs. ph.d.-niveau.

Der er generelle læringsudbyttebeskrivelser for hvert niveau og vejledende ECTS-rammer for de tre første uddannelsesniveauer.

Hent kvalifikationsrammen fra EHEA-hjemmesiden:


Sammenhæng med den Europæiske Kvalifikationsramme (EQF)

I EU er der udviklet en overordnet kvalifikationsramme, som bruges til sammenligning af uddannelser på alle niveauer. EQF er kompatibel med kvalifikationsramme for det europæiske område for videregående uddannelse. Det fremgår af EU's vedtagelse om EQF, hvilke niveauer for videregående uddannelser der svarer til hinanden i de to rammer:

  • Deskriptoren for den korte cyklus inden for videregående uddannelse (inden for eller knyttet til første cyklus) svarer til læringsresultaterne for EQF-niveau 5.
  • Deskriptoren for den første cyklus svarer til læringsresultaterne for EQF-niveau 6.
  • Deskriptoren for den anden cyklus svarer til læringsresultaterne for EQF-niveau 7.
  • Deskriptoren for den tredje cyklus svarer til læringsresultaterne for EQF-niveau 8.

Se også:

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 20. oktober 2021