Gå til indhold

Betingelser for at få en niveauvurdering

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen kan kun foretage niveauvurdering af en udenlandsk uddannelse, når visse betingelser er opfyldt.

Styrelsen vurderer uddannelser på alle niveauer, men visse betingelser skal være opfyldt, for at vi kan foretage en vurdering:

  • Uddannelsen skal være afsluttet.

  • Uddannelsen skal tilhøre et andet lands ordinære uddannelsessystem.

  • Uddannelsen skal være offentligt anerkendt i uddannelseslandet.

Det betyder blandt andet, at styrelsen ikke kan vurdere enkeltfag, korte kurser og uddannelser, der ikke svarer til et niveau i det ordinære uddannelsessystem.

Ansøgeren skal i øvrigt opfylde kravene til ansøgningsblanket, dokumentation og oversættelse:

Læs mere om reglerne

 

 

Senest opdateret 19. oktober 2021