Gå til indhold

Om Eksamenshåndbogen

Eksamenshåndbogen er et redskab i forbindelse med adgang til videregående grunduddannelser. Den skal lette vurdering og anerkendelse af udenlandske gymnasiale eksaminer m.v.

Eksamenshåndbogen udgives af Uddannelses- og Forskningsstyrelsen.

Den korte adresse til Eksamenshåndbogen er: ufm.dk/ehb.

På engelsk findes en oversigt over udenlandske eksaminer, der giver adgang til videregående uddannelse i Danmark:


Hvad kan man finde i Eksamenshåndbogen?

Håndbogen indeholder et opslagsværk over adgangsgivende eksaminer fra de enkelte lande samt internationale eksaminer. Den gennemgår desuden relevant lovgivning, retningslinjer og metodik.

Indholdet omfatter nærmere bestemt:

 • Slå op i Eksamenshåndbogen

  Oplysninger om det enkelte land og de enkelte eksaminer.

  Oversigten medtager de almene gymnasiale eksaminer og i et vist omfang tekniske, erhvervsfaglige og specielle eksaminer. Oversigten fokuserer på nuværende uddannelser.

  Der vil være forskellige mængder af information alt efter, om der er tale om et nordisk land, et EU-/EFTA-land, et andet Lissabon- eller Europarådskonventionsland eller et af de øvrige lande.

  For hvert land bringes:

  – en oversigt over de eksaminer, der er adgangsgivende i Danmark

  – timetalsoplysninger (for EU- og EFTA-lande) samt oplysninger om fagniveauvurderinger for enkelte fag i Norge, Sverige og Island samt for IB- og EB-eksaminer og dansk-tysk studentereksamen (DIAP)

  – omregning af gymnasiale karakterer (for EU- og EFTA-lande)

  – uddannelsessystemet

  – vigtige ord.

Regler, retningslinjer og anbefalinger for, hvordan man vurderer udenlandske adgangsgivende eksaminer.

Nyt om regler, omregninger, arrangementer m.v.

Links og litteraturhenvisninger

Håndbogen dækker mest detaljeret de adgangsgivende eksaminer fra EU-landene og fra EFTA-landene (Norge, Island, Schweiz og Liechtenstein) samt fem internationale studentereksaminer. For andre lande giver den som minimum en oversigt over de generelt adgangsgivende eksaminer.

Per 1. april 2019 er 154 uddannelsessystemer og eksaminer beskrevet. Der er artikler om 134 lande (med særskilt beskrivelse af 18 regionale systemer i Canada, Belgien og Storbritannien) samt 5 internationale eksaminer.


Hvem kan bruge Eksamenshåndbogen?

Eksamenshåndbogen henvender sig først og fremmest til de studieadministrative medarbejdere ved uddannelsesstederne. Derfor indeholder den mange oplysninger af praktisk karakter som f.eks. bestå- og indholdskrav. Men alle, også ansøgere, kan benytte håndbogen. Ikke mindst vises der for hvert land en oversigt over de eksaminer, der er generelt adgangsgivende til videregående uddannelse i Danmark.


Spørgsmål og kommentarer til Eksamenshåndbogen:

Senest opdateret 16. december 2021