Landehåndbogen: Generelle vurderinger og uddannelsessystemer

Udenlandske uddannelsessystemer, typiske uddannelser fra udlandet og generelle vurderinger af uddannelsernes niveau.

 

Encyclopedia pages showing world flags Photo by Horia Varlan via Flickr

Landehåndbogen giver vejledende information om udenlandske uddannelsessystemer og uddannelser. Den er især en hjælp til de enkelte, der har taget uddannelse i andre lande eller overvejer at gøre det, og til virksomheder og uddannelsesinstitutioner, som skal tage stilling til udenlandske eksamensbeviser.

Landehåndbogen udgives af Styrelsen for Forskning og Uddannelse.

Håndbogen omfatter foreløbig 38 lande, som er udvalgt, fordi det er deres uddannelser, som Styrelsen for Forskning og Uddannelse oftest bliver bedt om at vurdere. Det er (i alfabetisk rækkefølge): Australien, Bangladesh, Brasilien, Bulgarien, Cameroun, Chile, Estland, Eritrea, Etiopien, Filippinerne, Finland, Frankrig, Ghana, Indien, Irak, Iran, Island, Italien, Kina, Litauen, Marokko, Nederlandene (Holland), Nepal, Nigeria, Norge, Pakistan, Polen, Rumænien, Rusland, Spanien, Storbritannien (herunder England/Wales/Nordirland og Skotland), Sverige, Syrien, Thailand, Tyrkiet, Tyskland, Ukraine og USA.

Hvis du ønsker oplysninger om en uddannelse fra et land, der ikke er med i landehåndbogen, kan du i stedet søge i vurderingsdatabasen:


Det finder du i landehåndbogen:

1. Kvalifikationer og vurderingsstandarder

 • For hver uddannelsestype oplyser vi det tilsvarende danske uddannelsesniveau (f.eks. erhvervsakademi-, bachelor-, kandidat- eller ph.d.-uddannelse), dvs. styrelsens standard for vurdering af de pågældende uddannelser.

 • NB: Vurderingsstandarderne oplyses kun som vejledende information, da der kan være særlige omstændigheder ved den enkelte uddannelseskvalifikation.
  Hvis man har en afsluttet uddannelse, kan styrelsen foretage en konkret vurdering af den.

2. Uddannelsessystemet

 • Grundskole
 • Gymnasial uddannelse
 • Erhvervsuddannelse
 • Adgang til videregående uddannelse
 • Videregående uddannelse
 • Voksenuddannelse
 • Læreruddannelse
 • Links til yderligere information

3. Karaktersystemer

4. Kvalitetssikring, akkreditering og offentlig godkendelse

 • Hvad betyder akkreditering/offentlig godkendelse i det pågældende land?
 • Hvordan kan man finde ud af, om en institution eller en uddannelse er offentligt godkendt?

5. Ord og begreber

Se også:
Senest opdateret 27. august 2020