Gå til indhold

For boligorganisationer

Sådan får jeres borgere vurderet deres udenlandske uddannelse.
Kontakt
Raed Mahmoud El-Badaoui
Fuldmægtig
Tlf.: +45 72 31 88 81
Email: REB@ufm.dk

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen vurderer formelle udenlandske uddannelser og sammenligner dem med niveauer og uddannelser i det danske uddannelsessystem.

Det tager normalt højst to måneder, fra vi har fået ansøgningen og den krævede dokumentation.

Om det praktiske

  1. Ansøgningsblanketter for vurdering af udenlandske uddannelser findes på ufm.dk/vur.
  2. Undgå unødigt forlænget sagsbehandlingstid ved at få alle uddannelsesdokumenter med fra starten. Se vores dokumentationskrav: ufm.dk/vur/dokumentationskrav.
  3. Skriv i ansøgningsblanketten under "Yderligere information", hvis borgeren mangler nogle af de ønskede dokumenter.
  4. Vær opmærksom på særlige dokumentationskrav for specifikke lande. Indsend eventuelle originale dokumenter med anbefalet post. Vi returnerer originale dokumenter med anbefalet post, når sagen er færdigbehandlet.
  5. Dokumenter skal ikke oversættes, hvis de er på engelsk, fransk, tysk, spansk, norsk eller svensk.
  6. Hjælp om nødvendigt jeres borgere med ansøgningsblanket og dokumentation.
  7. Hvis I aftaler med borgeren, at I står for kommunikationen med os, vedlæg da en fuldmagt fra borgeren i ansøgningen. Anvend i så fald pdf-blanketten.
  8. Formålet med vurderingen angives som: Bolig.
  9. Ansøgningerne bedes indsendt enkeltvis, efterhånden som de opstår.
  10. Informér eventuelt jeres borgere om, at de kan få en vurdering af deres udenlandske uddannelser, når de skriver sig op i boligselskabet, så vi modtager deres ansøgninger om vurdering løbende.

Brug hjemmesiden

I kan orientere jer om vores vurderingspraksis på hjemmesiden:

Særligt om Ukraine

Kontakt til Uddannelses- og Forskningsstyrelsen

Orientér os gerne, hvis der kommer flere sager på én gang.

Kontakt os, hvis I har spørgsmål til vores vurderinger.

 

Senest opdateret 18. marts 2022