Gå til indhold

Turbovurdering for virksomheder

En hjælp til at bedømme udenlandske uddannelsespapirer i forbindelse med ansættelse

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen tilbyder turbovurdering af udenlandske uddannelser til brug for både private og offentlige arbejdsgivere. Vurderingen er gratis og tager normalt højst 5 arbejdsdage.

Turbovurderingen er aktuel, når man har udvalgt de relevante ansøgere til en stilling. Den kan også benyttes ved lønindplacering af en ny medarbejder.

Universiteter, der ønsker en vurdering i forbindelse med ph.d.-ansættelse, bedes benytte ph.d.-kvikvurdering.

Turbovurderingen er en kort udtalelse, som fortæller:

 • om uddannelsen er offentligt anerkendt i uddannelseslandet
 • hvilket niveau den udenlandske uddannelse svarer til i det danske uddannelsessystem
 • så vidt muligt hvilket fagligt område den udenlandske uddannelse svarer til i Danmark.

Vi kan vurdere beviser for afsluttede ordinære uddannelser, både i form af erhvervsuddannelser og videregående uddannelser. Hvis det er muligt, svarer vi også på andre spørgsmål om uddannelsen og uddannelsesinstitutionen.


Sådan får I en vurdering

1. Opret en e-mail med emnet "Turbovurdering" og følgende oplysninger:

 • Jobansøgerens navn og fødselsdato
 • Uddannelsens navn ifølge eksamensbeviset
 • Uddannelsesinstitution (navn, by og land)
 • Uddannelsens afslutningsår
 • Uddannelsens normerede (dvs. officielle) længde
 • Kontaktperson i virksomheden (navn, e-mailadresse og telefonnummer)
 • Eventuelle supplerende spørgsmål om uddannelsen eller uddannelsesdokumenterne.
Brug eventuelt dette link til at oprette e-mailen:

2. Indskan og vedhæft dokumentationen i form af en PDF-fil:

a) Uddannelsesbevis(er) og karakterudskrift(er) for hele uddannelsesforløbet, f.eks. ved mastergrader også den forudgående bachelorgrad.

b) Så vidt muligt oversættelser af uddannelsesdokumenterne og ansøgerens CV, medmindre de er på dansk, svensk, norsk, engelsk, tysk, fransk eller spansk. Dokumenter på russisk, ukrainsk og arabisk kan normalt også indsendes uden oversættelse.

c) Ansøgerens skriftlige samtykke til, at vi vurderer uddannelsespapirerne. Brug en af disse tekster:

Samtykkeerklæring på dansk

Jeg giver hermed samtykke til, at [Virksomhedens navn] kan indhente en vurdering af min udenlandske uddannelse hos Uddannelses- og Forskningsstyrelsen. Jeg giver samtidig samtykke til, at Uddannelses- og Forskningsstyrelsen kan indhente oplysninger om min uddannelse til brug for styrelsens vurdering af uddannelsen.

Dato og sted:

Navn:

Underskrift:

Samtykkeerklæring på engelsk

I hereby consent to the [Virksomhedens navn] requesting an assessment of my non-Danish qualifications from the Danish Agency for Higher Education and Science. I also consent to the Danish Agency for Higher Education and Science requesting information about my qualifications for the purpose of the agency’s assessment.

Date and place:

Name:

Signature:

3. Send anmodningen

Send anmodningen sikkert på en af disse måder:

Hvis anmodningen indsendes per e-mail: Sørg venligst for, at afsenderen af jeres mail kan modtage sikker mail, eller angiv en anden sikker e-mailadresse.

I bedes indsende en anmodning for hver person, hvis udenlandske uddannelse I ønsker vurderet.

Da vi svarer inden for få dage, sender vi ikke en bekræftelse på din anmodning. Nævn det gerne, hvis turbovurderingen haster særligt, for eksempel af hensyn til lønforhandlinger eller andre presserende grunde.


Bemærk

 • I forbindelse med turbovurderinger kontrollerer styrelsen ikke dokumenternes ægthed hos uddannelsesinstitutionen, men vi nævner det, hvis uddannelsesdokumenterne afviger fra det forventede. Det er virksomhedens opgave at vurdere, om en jobansøger har de rette faglige forudsætninger til jobbet – ganske som for andre ansøgere.

 • Turbovurderingen er alene til brug i forhold til den konkrete jobansøgning eller ansættelse. Uddannelsesindehaveren har altid ret til at søge om en individuel niveauvurdering af sine uddannelser.

 • Vi vurderer ikke erhvervserfaring, studieperioder eller korte kurser.

 • Vurderingen vedrører ikke adgang til udøvelse af lovregulerede erhverv, da der kræves autorisation fra den ansvarlige myndighed. Se på hjemmesiden, om et erhverv er lovreguleret:

 

Senest opdateret 23. februar 2022