Gå til indhold

Støttecenter

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen tilbyder information og vejledning som støttecenter for anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer.

I hvert EU/EØS-land er der et støttecenter, hvor man kan få vejledning, når man gerne vil have anerkendt sine erhvervsmæssige kvalifikationer i et andet medlemsland for at kunne arbejde inden for et lovreguleret erhverv. I Danmark er det Uddannelses- og Forskningsstyrelsen, der varetager funktionen som støttecenter.

Vi besvarer henvendelser fra borgere, virksomheder og myndigheder i både ind- og udland.

 

Kontakt støttecentret:

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen
Post: Haraldsgade 53, DK-2100 København Ø
Telefon: +45 7231 8700
E-mail:

 

Anerkendelse i Danmark

Vi kan både hjælpe udenlandske erhvervsudøvere, som vil arbejde inden for et lovreguleret erhverv her i landet, og danske virksomheder, der ønsker at ansætte personer med udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer.

Vi kan oplyse om den danske lovgivning, uddannelses- og kvalifikationskrav, faglige regler og andre betingelser for adgang til udøvelse af lovregulerede erhverv i Danmark.

Vi bistår også det danske SOLVIT-center, når det behandler klager fra EU-erhvervsudøvere, som har oplevet barrierer i forbindelse med etablering i Danmark.


Anerkendelse i andre EU-/EØS-lande og Schweiz

Det danske støttecenter kan hjælpe danske borgere, som ønsker at få deres kvalifikationer anerkendt i andre EU/EØS-lande eller Schweiz med henblik på etablering eller levering af tjenesteydelser der.

Vi giver overordnet information om de rettigheder og pligter, som danskere bør være bekendte med, når de ønsker at få adgang til at udøve et lovreguleret erhverv som selvstændig eller arbejdstager i et andet EU/EØS-land eller Schweiz. Således hjælper vi danske borgere med at udnytte de rettigheder, som anerkendelsesdirektivet giver dem, om nødvendigt gennem samarbejde med de øvrige medlemsstaters støttecentre og værtsmedlemsstatens kompetente myndigheder.

Vi besvarer desuden spørgsmål fra udenlandske kompetente myndigheder om erhverv, der ikke er lovregulerede her i landet, f.eks. om hvorvidt et bestemt uddannelsesbevis er udstedt af en given uddannelsesinstitution.


Se også:

 

Senest opdateret 01. oktober 2020