Gå til indhold

Digitaliseringspuljen

I 2019 blev der som opfølgning på den nationale handlingsplan for de videregående uddannelser for digitale kompetencer og digital læring afsat 45 mio. kr. til ni flerårige kompetenceudviklingsforløb af undervisere på de videregående uddannelsesinstitutioner - Digitaliseringspuljen.
Kontakt
Sarah Cecilie Kjærgård Pedersen
Specialkonsulent
Tlf.: +45 72 31 86 18
Email: scp@ufm.dk
Frederik Damkjær Hansen
Fuldmægtig
Tlf.: + 45 72 31 82 56
Email: fdh@ufm.dk
Andrea Cordsen Fuglsang-Damgaard
Fuldmægtig
Tlf.: +45 72 31 87 11
Email: anfd@ufm.dk

De studerende skal udvikle stærke digitale kompetencer og stifte bekendtskab med nye digitale læringsteknologier på deres uddannelse. Derfor skal de mødes af dygtige undervisere, som kan se deres eget fag i et digitalt perspektiv, og som forstår at inddrage digitale læringsteknologier på en måde, der giver værdi i undervisningen.

Sammen med den viden, som institutionerne allerede har, skal erfaringer fra de ni projekter bruges til at inspirere og styrke den digitale kapacitetsopbygning på tværs af de videregående uddannelser og uddannelsesinstitutioner. Projekterne er rettet mod både det offentlige og det private arbejdsmarked og involvere alle typer af videregående uddannelsesinstitutioner.

Senest opdateret 08. juli 2022