Gå til indhold

Kvalitetssikring af maritime uddannelser

De maritime uddannelsesinstitutioner skal ifølge reglerne i den internationale konvention om standarder for uddannelse, certificering og vagthold for søfarende (STCW-konventionen) leve op til specifikke krav til kvalitetssikring af maritime uddannelser.
Kontakt
Pernille Trojahn Kristiansen
Specialkonsulent
Tlf.: +45 72 31 78 37
Email: petk@ufm.dk

De maritime uddannelsesinstitutioner gennemfører maritime evalueringer med uafhængige, eksterne ekspertpaneler. Se de danske regler i bekendtgørelse om godkendelse og kvalitetssikring af maritime uddannelser her.

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen fører i samarbejde med Søfartsstyrelsen tilsyn med institutionernes afrapportering på de eksterne evalueringer. Hent styrelsens afrapporteringsskema her.

Læs mere om det danske akkrediteringssystem her.

Senest opdateret 18. oktober 2022