Gå til indhold

esas opdatering til version 1.6.6.45 torsdag d. 1. december 2022

esas og nemStudie bliver opdateret torsdag den 01-12-2022. Rettelser og ændringer er beskrevet her. Rettelserne lægges i dag mandag den 28-11-2022 på PP og afventer verificering

Fejl og løsninger er beskrevet kort og samtidig opdelt efter emne, som gør det nemmere at dykke ned i eget interesseområde. Har du brug for mere information om en given fejlrettelse, kan du bede en kollega med adgang til SIS-esas-supporten om at slå sagen op i supportsystemet ved brug af sagsnummeret.

Næste version forventes på pp mandag den 19-12-2022 og prod torsdag den 05-01-2023.

esas versionsnr. 1.6.6.45

Studieforløb

SISESAS-7463
Print af resultatudskrift - format passer ikke

Løsning:
Lange kolonne overskrifter laves nu på flere linjer og copyright skrives ikke på tom side.

SISESAS-7606
Dispensation til overskridelse af max studietid fejler

Løsning:
esas er rettet således at der ikke dannes gue'r eller ændres forventet slutdato på et afsluttet studieforløb
SISESAS-5348
Tilføj Deaktiver knap til Studieforløb entiteten.
Løsning:
Det er nu muligt for sikkerhedsrollen esas-specialist at deaktivere et studieforløb (blød sletning)
SISESAS-8038
Bruger kan ikke oprette studieforløb fra RKV-applikationer
Løsning:
Efter samråd med UFS er løsningen at ændre esas_studiestart_paa_institution til valgfri for alle typer studieforløb. Feltet kan fortsat redigeres på OU-formularen, og den tilhørende forretningslogik for dette felt ændres ikke.

Uddannelsesstruktur OU

SISESAS-7573
Data fra to strukturer blandes på studerendes studieforløb/GUEr 
Løsning:
Feltet "Uddannelsessturktur" låses på aktivitetsudbud. 
Ved internt skift skal der oprettes et nyt aktivitetsudbud og studerende skal flyttes.

Indberetning

SISESAS-7711
SU hændelser med status 150 skal ikke udløse genudsendelse
Løsning:
SU-hændelserne vil fremover stå med Status: Fejlet og Integrationsstatus for hhv. fejl-120 og fejl-150.
SISESAS-7916
Danner ikke su-hændelse Studieinaktiv periode uden SU-hændelse
Løsning:
Praktikophold / Studieinaktiv Periode SU-hændelse, kan nu blive oprettet når nyeste SU-hændelse med status Gennemført har SU-hændelsetype: Ophørt OG der er en Indskrivning SU-hændelse med status Planlagt, nyere end den Ophørte.

nemStudie

SISESAS-7650
Forretningsregel på ansøger
Løsning:
Grønland" og "Færøerne" tilføjes til tjekket af land i forretningsreglen som sletter indholdet i "Postnummer" feltet på en ansøger, medmindre ansøgerens land er danmark.
SISESAS-7804
Fejl i link på nemStudie.dk
Løsning:
Links er opdatere  til nedenstående:

Betaling og fakturering

SISESAS-7785
Fejlbesked mangler i esas (fra Navision)
Løsning:
esas er ændret sådan, at der kommer en fejlbesked på faktureringsgrundlag, hvis der sker en fejl under synkronisering med Navision
SISESAS-7787
Gebyrtype som godkendt
Løsning:
esas er ændret således, at det kun er en af processerne der bliver kørt ved oprettelse af gebyrtypen. Processen ”gebyrStatus_oldField_to_newField” der tjekker ”Status” feltet og ændre ”Gebyr Status” til ”Status” værdien er den eneste der bliver kørt, når en gebyrtype bliver oprettet. Herefter køres den anden proces (gebyrStatus_newField_to_oldField), udelukkende som en backup. Dette vil sikre at ”Status” som er synlig i esas vil have prioritet over ”Gebyr Status” som ikke er synlig i esas.
SISESAS-7841
Faktureringsgrundlagslinjer oprettes ikke på nogle studerende
Løsning:
Gebyrtype Plugin, der opretter Faktureringsgrundlag og Faktureringsgrundlagslinjer,  håndterer ikke situationen, når Debitortype ikke er Person, Ansættelsessted eller Rekvirent.

Plugin redigeres, så det kan håndtere alle debitortyper.

I øjeblikket stopper Plugin med det samme, når der opstår GUE med Ansøgning med Debitortype Øvrig eller Ingen Fakturering. Alle GUE'er derefter ignoreres.

Efter redigering vil Plugin bare springe GUE over, hvor Ansøgning har Debitortype Øvrig eller Ingen Fakturering, da der for denne type ikke skal oprettes Faktureringsgrundlag. Efter at være stødt på en sådan GUE vil Plugin bare fortsætte og behandle resten af GUE'erne.

SISESAS-7862
Oprydning af kreditnotaer sat som betalt
Løsning:
Alle kreditnota er sat til status "Krediteret" og ikke "Betalt"
Alle faktura er sat til status "Betalt" og ikke "Krediteret"