Gå til indhold

Handlingsplanens målsætninger

Flere studerende på de videregående uddannelser skal have et studie- eller praktikophold i udlandet

Et udlandsophold kan være med til at styrke de studerendes beskæftigelsesmuligheder, fremmedsprogskompetencer og internationale udsyn

Læs mere

Danske videregående uddannelsesinstitutioner skal have stærkere internationale læringsmiljøer

De videregående uddannelsesinstitutioner skal fortsat udvikle internationale læringsmiljøer på uddannelserne.

Læs mere

De studerende skal have styrkede fremmedsprogskompetencer

Offentlige og private virksomheder og institutionerne vil fremover fortsat have behov for ansatte med stærke sprogkompetencer.

Læs mere