Dansk-tysk kontaktseminar for skolesektoren

I anledning af det dansk-tyske venskabsår 2020 afholder det danske Erasmus+ agentur kontaktseminar i samarbejde med tyske samarbejdspartnere i skolesektoren.
Kontakt
Alexander Theis Kjærby Andersen
Fuldmægtig
Tlf.: +45 72 31 89 05
Email: atka@ufm.dk

Tid og sted

29. oktober 2020 til 31. oktober 2020
Oeversee, Tyskland

Målgruppe

Seminaret henvender sig til lærerfagligt personale i grundskolen, herunder særligt undervisere i tysk, historie eller samfundsfag, der er interesseret i et dansk-tysk projektsamarbejde.

Indhold

I anledning af det dansk-tyske venskabsår 2020 afholder det danske Erasmus+ agentur i samarbejde med den tyske Pædagogiske Uddannelsestjeneste (Pädagogische Austausdienst) og Ministerium for Uddannelse, Videnskab og Kultur i Schleswig-Holstein (Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur des Landes Schleswig-Holstein) kontaktseminar.

Seminaret vil præsentere mulighederne i det kommende Erasmus+ 2021-program, eTwinning samt gode eksempler på mobilitetsprojekter i skolesektoren med fokus på grænselandets dansk-tyske kultur. Seminaret giver derfor mulighed for at netværke med dansk-tyske kolleger og skabe samarbejder på tværs af landegrænser i form af Erasmus+ mobilitets- og partnerskabsprojekter.

Tilmelding

Seminaret foregår på engelsk. Deltagelse og ophold dækkes af de tyske værter. Rejseomkostninger for op til 3700 kr. dækkes af det danske Erasmus+ kontor. Der vil formentlig arrangeres samtransport fra Trekantsområdet.

Der er ansøgningsfrist den 24. august kl. 12.00.

Senest opdateret 30. juli 2020