Gå til indhold

2021

Onlineseminar: Boost digital læring og 'blended' mobilitet
Det tyske Erasmus+-kontor inviterer til onlineseminar for skolesektoren, der sætter digital læring og 'blended' mobilitet på dagsordenen.
Onlineseminar: Grønt Erasmus+, grøn mobilitet, grønne skoler
Det tyske Erasmus+-kontor inviterer til onlineseminar for skolesektoren, der sætter klima og bæredygtighed på dagsordenen.
Onlineseminar: Opbygning af kapacitet - Familie og skole sammen om trivsel
Det finske og islandske Erasmus+-kontor inviterer til onlineseminar for skolesektoren, der sætter forældreengagement og familieskoler på dagsordenen.
Online konference: Invitation til konference om inklusion og social ansvarlighed på videregående- og voksenuddannelser
Det portugisiske Erasmus+-kontor inviterer til online konference om inklusion og social ansvarlighed på videregående- og voksenuddannelser. Konferencen afholdes d. 24. – 26. marts 2021. Ansøgningsfristen er den 29. januar 2021 klokken 12.
Online konference: Invitation til konference om inklusion og social ansvarlighed på videregående- og voksenuddannelser
Onlinekursus for ungdomsarbejdere om digitalisering
Det fleksible onlinekursus 'Digital Youth Work' er relevant for alle, som vil lære om emner som digitalisering og onlinesikkerhed i relation til ungdomsarbejde.
Invitation til virtuel konference om rekruttering af Erasmus+-studerende
Det svenske Erasmus+-kontor inviterer til online konference om rekruttering af Erasmus+-studerende på de videregående uddannelser.
Seminar for akkrediterede Erasmus+-organisationer
Det svenske Erasmus+-kontor inviterer til seminar om samarbejde og monitoreringsstrategier for Eramus+-akkrediterede institutioner.
Onlinekursus i digitalt ungdomsarbejde
Onlinekurset 'Youth voice through a European digital radio' er relevant for alle, som vil lære om at give unge en stemme gennem digitale platforme i relation til ungdomsarbejde
Onlinekursus for nybegyndere om ungdomsudvekslinger
Onlinekursuset 'BiTriMulti' henvender sig til alle ungdomsarbejdere, som ønsker at gennemføre ungdomsudvekslinger.
Onlinekursus om inklusion af udsatte unge
Onlinekurset 'Mobility Taster for Inclusion Organisations' giver overblik over tilskudsmulighederne for organisationer, som arbejder med udsatte unge
Onlinekursus: Få værktøjer til bedre ungdomsudvekslinger
'Tools for Youth Exchanges' er for ungdomsarbejdere, som ønsker at implementere ungdomsudvekslinger i Erasmus+. Søg om deltagelse senest den 7. april.
Onlinekursus for ungdomsarbejdere om inklusion
Det irske nationalagentur for Erasmus+ udbyder kurset 'The Confusion of Inclusion' om inklusion af unge med færre muligheder. Søg senest den 2. april 2021.
Onlinekursus om bæredygtighed og ungdomsarbejde
Få inspiration og værktøjer til at bringe emner som klimaforandringer og bæredygtighed i spil i jeres daglige arbejde med unge. Søg senest den 13. april.
Onlinekursus: Gør en forskel med et solidaritetsprojekt
Kurset er for unge mellem 18 og 30 år samt ungdomsarbejdere, som ønsker at opbygge et solidaritetsprojekt i Det Europæiske Solidaritetskorps.
Det irske Eurodesk-kontor inviterer til kontaktseminar om bekæmpelse af isolation for skoler i landdistrikter.
Hør mere om hvordan folkeskolelærere, der arbejder i landligt isolerede omgivelser, kan udvide deres lokale skoler fra området til en europæisk dimension.
Kontaktseminar for planlægning af inkluderende uddannelse
Det polske Erasmus+ kontor inviterer til kontaktseminar med henblik på at implementere strategier om inklusion og diversitet i de kommende mobilitets- og partnerskabsprojekter.
Kontaktseminar: Elevmobilitet i Europa - gør inklusion til en realitet
Det lettiske Erasmus+ kontor inviterer til seminar om elevmobilitet til gavn for KA1-projekter samt øget samarbejde på tværs af europæiske landegrænser i skolesektoren.
Europa-Kommissionen inviterer til online informationssession om Centres of Vocational Excellence
Kommissionen vil i forbindelse med denne begivenhed give dig information om, hvordan du forbereder og indsender projektforslag, hvordan projektevalueringsprocessen foregår og finansieringsaspekterne.
Kursus om inklusion og mangfoldighed
Kurset ‘inSPIre Week for Inclusion’ byder i uge 26 på en lang række online aktiviteter om inklusion af børn og unge med særlige behov.
Kursus for nybegyndere i Det Europæiske Solidaritetskorps
Lær, hvordan I kan komme i gang med internationale frivilligprojekter for alle unge uanset baggrund, erfaring og handicap.
EPALE-konference 2021: Voksenlæring i en brydningstid
De seneste år har vi set en række store ændringer og kriser i samfundet: Globalisering, bæredygtig omstilling, øget digitalisering og COVID19-pandemien. Ændringerne medfører, at voksenlæring står i en brydningstid.
Seminar om international mobilitet i erhvervsuddannelserne
Uddannelses- og Forskningsstyrelsen inviterer til seminar om international mobilitet i erhvervsuddannelserne. Seminaret finder sted den 1.-2. november 2021 på Trinity Hotel og Konferencecenter i Fredericia.
Forskerseminar om hvordan pandemien vil ændre læringsmobilitet
Det polske Erasmus+-kontor inviterer til online-seminaret “Evidence-based approach in Erasmus+ and European Solidarity Corps Research in the time of a pandemic” for at diskutere de seneste forskningsresultater om, hvordan COVID19-pandemien har påvirket mobilitet og mobilitetsforskning.
Opdateret program for seminar om international mobilitet i erhvervsuddannelserne 1.-2.november 2021 (PDF)
Kontaktseminar – Erasmus+ EUD for KA1 og KA2
Savner du partnere til dine Erasmus+-projekter i EUD? Eller er du ny i Erasmus+? Så er det muligt at deltage i et kontaktseminar i Belgien.
Webinar: Hør om dine muligheder for at søge om tilskud fra Nordplus i 2022
Nordisk Ministerråds uddannelsesprogram, Nordplus, inviterer nordiske og baltiske institutioner og organisationer fra alle dele af uddannelsessektoren til at søge om tilskud i ansøgningsrunden 2022. Tilmeld dig vores webinar og hør om dine muligheder.
Informationsmøde om Erasmus+ i Nuuk
Uddannelses- og Forskningsstyrelsen inviterer alle grønlandske uddannelsesinstitutioner og organisationer med interesse for international mobilitet og internationalt samarbejde til informationsmøde om mulighederne i Erasmus+ på Hotel Hans Egede i Nuuk.
Onlinekursus i digitalt ungdomsarbejde
Ønsker du og din organisation viden og redskaber til at træde ind i den digitale tidsalder, så er onlinekurset 'Digital Youth Work' relevant for jer.
Kursus i kommunikation på tværs af sektorer
Få værktøjer og metoder til at kommunikerer dit projekt ud til netop din målgruppe. Ansøg inden 19. september 2021.
Afsløring af årets 'European Innovative Teaching Award'-vinderprojekter
Kom med, når Europa-Kommissionen fortæller om den nye læringspris, European Innovative teaching Award (EITA) og løfter sløret for årets vinderprojekter
Webinar: Hør om dine muligheder for at søge om tilskud fra Nordplus i 2022
Hvis du ikke kunne deltage i vores webinar den 17. november om Nordplus, har du nu mulighed for at deltage i et opsamlingswebinar, hvor vi vil informere om mulighederne i Nordplus.
Online informationsmøde om Erasmus+ Capacity Building in Higher Education
Hør mere om muligheder og ansøgningsproces for Erasmus+ Kapacitetsopbygningsprojekter, der styrker videregående uddannelse i tredjelande.
Online informationsmøde om Erasmus+ Capacity Building in the field of Vocational Education and Training (VET)
Hør mere om muligheder og ansøgningsproces for Erasmus+ kapacitetsopbygningsprojekter, der styrker erhvervuddannelse i tredjelande.
Program til EPALE-konference 2021: Voksenlæring i en brydningstid
Torsdag den 28. oktober 2021 inviterer Uddannelses- og Forskningsstyrelsen sammen med Electronic Platform for Adult Learning in Europe (EPALE) til konference om voksenlæring i en brydningstid. Endelige titler på de forskellige præsentationer kommer senere
Seminar om international mobilitet i erhvervsuddannelserne
Behandling af personoplysninger ved tilmelding til informationsmøder om Erasmus+ Ungdom og Det Europæiske Solidaritetskorps
Sådan behandler Styrelsen for Forskning og Uddannelse dine personoplysninger, når du tilmelder dig et arrangement.