Gå til indhold

Mobilitet for kursister

Her kan du læse mere om, hvad du kan få tilskud til og under hvilke betingelser.

Mobilitet for kursister


Det eneste krav for kursistmobilitet inden for almen voksenuddannelse og folkeoplysning er, at kursisten deltager i et læringsforløb hos sende/ansøgerorganisationen. Læringsforløb defineres som:

De læringsforløb (formelle, uformelle og ikke-formelle) som VUC'er, folkeuniversiteter, kulturcentre, aftenskoler, humanitære organisationer, højskoler, paraplyorganisationer inden for sektoren, museer, biblioteker, NGO'er, sprogcentre, private virksomheder, fagforeninger, kriminalforsorgen, oplysningsforbund, teatre og kunstforeninger gennemfører for voksne lærende (ikke ansatte). For at kunne opnå støtte til mobilitetsophold skal kursisten deltage i et voksenuddannelsesforløb hos sendeorganisationen.

Ved udvælgelsen af deltagere bør alle projekter i øvrigt sigte mod en inkluderende og afbalanceret blanding af deltagerprofiler og betydelig inddragelse af deltagere med færre muligheder i overensstemmelse med projektets målsætninger.

Mobilitet for kursister_HF&VUC1920.jpg

Hvilke aktiviteter kan man søge tilskud til?

Kursistmobilitet i voksensektoren henvender sig til kursister, elever, studerende og andre lærende som deltager i et voksenlæringstilbud i sendeorganisationen.

Det er muligt at søge tilskud til følgende typer af aktiviteter:

 • 'Group mobility of adult learners' (2-30 dage) (min. 2 kursister pr. gruppe). 
 • 'Individual learning mobility of adult learners' (2-30 dage) 
 • 'Long-term mobility of adult learners' (30-365 dage)

Læs mere i Erasmus+-programguidens afsnit om 'Mobility for learners and staff in adult education': 

Hvilke typer af tilskud uddeles? 

Uanset aktivitet vil enhver mobilitetsdeltager (elev, kursist eller lærer) udløse et rejsetilskud (travel grant) og et opholdstilskud (individual support). Rejsetilskuddet er afhængigt af rejsens længde i fugleflugt. Hvis du rejser grønt, f.eks. med tog eller bus, forhøjes dit rejsetilskud. Opholdstilskuddet er afhængigt af, hvilket land du rejser til.

I tillæg til rejse- og opholdstilskuddene vil institutionen modtage et administrationstilskud pr. deltager (organisational support) til institutionens arbejde med at arrangere opholdene, sikre læringsudbyttet og til udbredelsen af projektets resultater.

Herudover er det muligt at søge inklusionstilskud (inclusion support), hvis projektet involverer deltagere med 'færre muligheder'. Der findes to typer af inklusionstilskud.

Det ene tilskud er et fast tilskud på 100 euro pr. deltager, der af institutionen vurderes at ville kræve ekstra støtte i forberedelsesfasen, undervejs og/eller efter hjemkomst.

Det andet tilskud dækker de faktiske ekstraomkostninger til deltagere med særlige, ofte mere konkrete behov såsom en kørestol på flyet, et enkeltværelse eller en støtteperson. Med ekstraomkostninger menes omkostninger, der ikke kan dækkes inden for de faste rejse- og opholdstilskud.

Du finder alle tilskudssatser i programguiden for Erasmus+

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen har udarbejdet en strategi for øget inklusion og større mangfoldighed i Erasmus+ samt tilhørende handlingsplaner inden for de enkelte sektorer omfattet af Erasmus+. 

Hvem kan søge?

Organisationer, virksomheder og foreninger, der beskæftiger sig med almen voksenuddannelse eller folkeoplysning, kan søge om tilskud fra Erasmus+ til at sende enkelte eller grupper af  kursister på faglige ophold i Europa. 

Der er (også) to måder, hvorpå man kan søge om mobilitetsmidler: 

Enten

 • Som akkrediteret organisation eller akkrediteret mobilitetskonsortium (KA121) 

Eller

 • Via enkeltstående mobilitetsprojekter/'Short-term projects' (KA122) Der søges her om muligheden for at organisere forskellige mobilitetsaktiviteter over en periode på 6 til 18 måneder.

Enkeltstående mobilitetsprojekter retter sig mod ansøgere, der prøver Erasmus+ for første gang, har lille erfaring med Erasmus+ eller blot ønsker at organisere et begrænset antal aktiviteter. Der kan søges op til 30 mobiliteter pr. enkeltstående mobilitetsprojekt.

Ansøgere af enkeltstående mobilitetsprojekter vil i ansøgningsskemaet blive bedt om at oplyse minimum én projektpartner, dvs. værtsorganisation.  

Inden for en periode på fem (på hinanden følgende) år, kan institutioner maksimalt modtage tilskud til tre enkeltstående mobilitetsprojekter.

Enkeltstående mobilitetsprojekter kan kun søges af individuelle institutioner - ikke af konsortier.

Tilskud til 'mobilitet for kursister' skal bidrage til at styrke den enkelte. Men bemærk, at enkeltpersoner ikke kan søge om tilskud. Tilskuddet søges af og bevilges til organisationen.

   Hvorhen?

   De følgende lande er Erasmus+ programlande:

   EU-lande:

   Belgien

   Grækenland

   Luxemburg

   Spanien

   Bulgarien

   Holland

   Malta

    

   Cypern

   Irland

   Polen

   Sverige

   Danmark

   Italien

   Portugal

   Tjekkiet

   Estland

   Kroatien

   Rumænien

   Tyskland

   Finland

   Letland

   Slovakiet

   Ungarn

   Frankrig

   Litauen

   Slovenien

   Østrig

   Programlande uden for EU:

   Nordmakedonien

   Liechtenstein

   Serbien

   Island

   Norge

   Tyrkiet

    

   Hvor længe?

   Det enkeltstående mobilitetsprojekt (short-term mobility project) kan løbe fra 6-18 måneder. Det er den projektperiode inden for hvilken, mobilitetsaktiviteterne skal afvikles. Varigheden af de enkelte aktiviteter er mindst to dage og højst 365 dage (eksklusiv rejsetid).

   Enkeltstående projekter skal påbegyndes mellem 1. juni og 31. december samme år, som ansøgningen indsendes.

   Et projekt søgt af en akkreditereret institution varer som udgangspunkt 15 måneder. Efter 12 måneder skal den akkrediterede institution tage stilling til, om projektet skal afsluttes efter de 15 måneder eller om institutionen ønsker at forlænge projektvarigheden til 24 måneder. Ikke 18 eller 20 måneder. Akkrediterede institutioners projekter varer enten 15 eller 24 måneder.    

   Akkrediterede institutioners projekter starter alle 1.juni samme år, som ansøgningen er indsendt og varer i udgangspunktet 15 måneder, dvs. til 1.august året efter.  

   Hvor mange penge?

   I 2024 er der i alt cirka 2,2 euro til rådighed i Erasmus+ til 'Efteruddannelse i Europa' og 'Mobilitet for kursister' inden for almen voksenuddannelse og folkeoplysning i Danmark.

   Inspiration til kursistmobilitet

   Hør om VUC Roskildes erfaringer med mobilitetsprojekter i Erasmus+, hvor de har sendt OBU-kursister (ordblinde) til blandt andet Berlin.


   Acceptér marketing cookies for at se denne video.

   Tillad venligst alle cookies for at se denne video.


   På Facebooksiden 'Voksenlæring i Danmark' deler vi gode projekthistorier og information om voksenlæring i Danmark og Europa.

     Hvordan ansøger jeg?

     Du skal søge om tilskud gennem Uddannelses- og Forskningsstyrelsen. Vi guider dig gennem processen her på hjemmesiden.

     Information om arrangementer

     Vær opmærksom på, at der løbende bliver afholdt arrangementer med relevans for ansøgere og tilskudsmodtagere af Erasmus+, hvor du kan få mere information og inspiration.

     Kontakt

     Emil Thirup-Sorknæs
     Fuldmægtig
     Tlf.: +45 72 31 83 18
     Email: ets@ufm.dk
     Rikke Helge
     Specialkonsulent
     Tlf.: +45 72 31 89 43
     Email: rik@ufm.dk

     Handlinger tilknyttet webside

     Senest opdateret 01. marts 2024

     Afsendere