Gå til indhold

Efteruddannelse i Europa

Her kan du læse mere om, hvad du kan få tilskud til og under hvilke betingelser.
Kontakt
Lars Møller Bentsen
International rådgiver
Tlf.: +45 72 31 89 26
Email: LMB@ufm.dk
Lise Frank
Fuldmægtig
Tlf.: +45 72 31 88 73
Email: lifr@ufm.dk

Efteruddannelse i Europa

Erhvervsrettede grund- og efteruddannelsesinstitutioner kan søge om tilskud fra Erasmus+ til at sende undervisere, vejledere, internationale koordinatorer, ledere og andet relevant personale på forskellige typer af efteruddannelse i Europa - det kan være på kursus, ’jobshadowing’ eller undervisningsophold, hvor eksempelvis en dansk erhvervsskolelærer underviser på en partnerskole i et Erasmus+-programland.

 EUD_efteruddannelse

Hvad er efteruddannelse i Europa?

Efteruddannelse i Europa skal bidrage til nyskabelse og udvikling inden for erhvervsuddannelsesområdet. Formålet med mobilitet for medarbejdere er således at styrke den faglige udvikling hos den enkelte medarbejder og på institutionerne gennem ny viden og kendskab til 'best practice' inden for erhvervsuddannelserne i Europa.

Erhvervsrettede grund- og efteruddannelsesinstitutioner kan søge om tilskud gennem Erasmus+ Erhvervsrettet til at sende medarbejdere på følgende typer af efteruddannelse i et Erasmus+-programland:

 • ’Job-shadowing’ - en dansk medarbejder følger en udenlandsk kollegas arbejde på sidelinjen
  (2-60 dage)
 • ’Teaching assignments’ - en dansk medarbejder underviser på en partnerskole i et programland (2-365 dage)
 • ‘Courses and training’ (2-30 dage)*

*For kurser og andre uddannelsesaktiviteter (training) gælder det, at tilskuddet til kursusbetalingen er begrænset til i alt 10 dage pr. deltager. Tilskudsansøger vælger frit et kursus.

Erhvervsrettede grund- og efteruddannelsesinstitutioner kan også søge om tilskud gennem Erasmus+ Erhvervsrettet til følgende, øvrige aktiviteter:

 • ’Invited experts', dvs. et besøg fra en underviser, uddannelsesleder eller anden udenlandsk fag-professionel, som kan dele sin ekspertviden og bistå med at udvikle og forbedre modtagerorganisationens uddannelsesaktiviteter (2 - 60 dage).
 • ’Hosting teachers and educators in training’, dvs. værtskab for udenlandske kommende undervisere, der gerne vil afprøve sig selv på en dansk institution.
 • ’Preparatory visits’, dvs. besøg, der har til formål at forberede mobilitetsophold i udlandet.*

*Sendeinstitutionen kan få tilskud til at besøge værtsinstitutionen, inden den egentlige mobilitesaktivitet finder sted. Forberedende besøg skal være velbegrundede og skal for eksempel bidrage til opstart af samarbejdet med nye partnere, fremme inklusion eller begrundes i et behov for planlægning af langvarige elevophold. Der kan ikke opnås tilskud til besøg med sigte på at forberede ophold for medarbejdere. I særlige tilfælde kan elever også deltage i forberedende besøg.

Alle fysiske aktiviteter må meget gerne suppleres af virtuelle aktiviteter. Ovennævnte minimums- og maksimumvarighed gælder kun for fysiske mobiliteter.

Læs mere i Erasmus+-programguidens afsnit om 'Mobility for learners and staff in vocational education and training': 

Hvem kan søge?

Erhvervsrettede grund- og efteruddannelsesinstitutioner, organisationer og virksomheder kan søge om tilskud gennem Erasmus+ Erhvervsrettet. 

Der er to måder, hvorpå man kan søge om mobilitetsmidler: 

Enten

 • Som akkrediteret organisation eller mobilitetskonsortium (KA121) 

Eller

 • Via enkeltstående mobilitetsprojekter/'Short-term projects' (KA122) Der søges her om muligheden for at organisere forskellige mobilitetsaktiviteter over en periode på 6 til 18 måneder.

Enkeltstående mobilitetsprojekter retter sig mod ansøgere, der prøver Erasmus+ for første gang, har lille erfaring med Erasmus+ eller blot ønsker at organisere et begrænset antal aktiviteter. Der kan søges op til 30 mobiliteter pr. enkeltstående mobilitetsprojekt.

Ansøgere af enkeltstående mobilitetsprojekter vil i ansøgningsskemaet blive bedt om at angive minimum én projektpartner, dvs. værtsorganisation eller kursusudbyder.  

Inden for en periode på fem (på hinanden følgende) år, kan institutioner maksimalt modtage tilskud til tre enkeltstående mobilitetsprojekter.

Enkeltstående mobilitetsprojekter kan kun søges af individuelle institutioner - ikke af konsortier.

Tilskud til efteruddannelsesophold skal bidrage til at udvikle den enkelte medarbejder og til kapacitetsopbygning af organisationen. Bemærk, at enkeltpersoner ikke kan søge om tilskud. Tilskuddet søges af og bevilges til organisationen. 

Hvorhen?

De følgende lande er Erasmus+ programlande:

EU-lande:

Belgien Bulgarien Cypern
Danmark Estland Finland
Frankrig Grækenland Holland
Irland Italien Kroatien
Letland Litauen Luxemborg
Malta Polen Portugal
Rumænien Slovakiet Slovenien
Spanien Sverige Tjekkiet
Tyskland Ungarn Østrig

 Programlande uden for EU:

Island Liechtenstein Nordmakedonien
Norge

Serbien

Tyrkiet 

 

*For akkrediterede organisationer er det også muligt at arrangere mobilitetsophold i partnerlande i resten af verden (dog højst for 20 % af de tildelte midler)

Hvor længe? 

Det enkeltstående mobilitetsprojekt (short-term project) kan løbe fra 6-18 måneder. Det er den projektperiode inden for hvilken, mobilitetsaktiviteterne skal afvikles. Varigheden af de enkelte aktiviteter er mindst to dage og højst 365 dage (eksklusiv rejsetid).

Enkeltstående projekter skal påbegyndes mellem 1. juni og 31. december samme år, som ansøgningen indsendes.

Et projekt søgt af en akkreditereret institution varer som udgangspunkt 15 måneder. Efter 12 måneder skal den akkrediterede institution tage stilling til, om projektet skal afsluttes efter de 15 måneder eller om institutionen ønsker at forlænge projektvarigheden til 24 måneder. Ikke 18 eller 20 måneder. Akkrediterede institutioners projekter varer enten 15 eller 24 måneder.    

Akkrediterede institutioners projekter starter alle 1.juni samme år, som ansøgningen er indsendt og varer i udgangspunktet 15 måneder, dvs. til 1.august året efter.  

Hvor mange penge?

I 2022 er der i alt cirka 7,5 mio. euro i Erasmus+ til 'Efteruddannelse i Europa' og 'Praktik- og skoleophold' inden for erhversrettet grund- og efteruddannelse.

Eksempler på efteruddannelse

  Hvordan ansøger jeg?

  Du skal søge om tilskud gennem Uddannelses- og Forskningsstyrelsen. Vi guider dig gennem processen her på hjemmesiden.

  Information om arrangementer

  Vær opmærksom på, at der løbende bliver afholdt arrangementer med relevans for ansøgere og tilskudsmodtagere af Erasmus+, hvor du kan få mere information og inspiration.

  Senest opdateret 05. december 2021