Gå til indhold

Skole- og virksomhedsophold for elever

Her kan du læse mere om, hvad du kan få tilskud til og under hvilke betingelser.

Skole- og virksomhedsophold for elever

Erhvervsrettede grund- og efteruddannelsesinstitutioner kan søge om tilskud fra Erasmus+ til at sende elever og nyuddannede faglærte på skole- eller virksomhedsophold i Europa. Opholdene skal have et erhvervsrettet sigte og omfatte arbejdsrelateret læring. Tilskud til nyuddannede kan gives inden for det første år efter afsluttet uddannelse. 

Mobilitet for elever_KoldCollege7817.jpg

Hvilke aktiviteter kan man søge tilskud til?

Formålet med at sende elever fra erhvervsrettede grund- og efteruddannelsesinstitutioner på skole- eller virksomhedsophold er at styrke elevernes faglige, sproglige og personlige kompetencer.

Det er muligt at søge om tilskud til følgende aktiviteter

  • 'Short-term learning mobility of VET learners' (10-89 dage), dvs. et kortere ophold på en erhvervsskole, i en virksomhed eller relevant organisation. Opholdet skal omfatte arbejdsrelateret læring og der skal laves en individuel læringsplan for hver deltager (10-89 dage).
  • 'Group mobility of VET learners' (2-30 dage). Aktiviteten retter sig mod elever på grundforløb, på FGU eller STU (min. 2 elever pr. gruppe), der tager afsted for at besøge og have undervisning med en gruppe elever på en anden erhvervsskole eller en anden FGU- eller STU-lignende institution i udlandet. 
  • 'Long-term learning mobility of VET learners' (ErasmusPro) (90-365 dage), dvs. et længere ophold på en erhvervskole, ved en virksomhed eller relevant organisation. Opholdet skal omfatte arbejdsrelateret læring og der skal laves en individuel læringsplan for hver deltager. .
  • 'Participation in VET skills competitions' (1-10 dage), dvs. deltagelse i internationale konkurrencer for elever i erhvervsuddannelse .

Læs mere i Erasmus+-programguiden:

Hvilke typer af tilskud uddeles? 

Uanset aktivitet vil enhver mobilitetsdeltager (elev eller lærer) udløse et rejsetilskud (travel grant) og et opholdstilskud (individual support). Rejsetilskuddet er afhængigt af rejsens længde i fugleflugt. Hvis du rejser grønt, f.eks. med tog eller bus, forhøjes dit rejsetilskud. Opholdstilskuddet er afhængigt af, hvilket land du rejser til.

I tillæg til rejse- og opholdstilskuddene vil institutionen modtage et administrationstilskud pr. deltager (organisational support) til institutionens arbejde med at arrangere opholdene, sikre læringsudbyttet og til udbredelsen af projektets resultater.

Herudover er det muligt at søge inklusionstilskud (inclusion support), hvis projektet involverer deltagere med 'færre muligheder'. Der findes to typer af inklusionstilskud.

Det ene tilskud er et fast tilskud på 100 euro pr. deltager, der af institutionen vurderes at ville kræve ekstra støtte i forberedelsesfasen, undervejs og/eller efter hjemkomst.

Det andet tilskud dækker de faktiske ekstraomkostninger til deltagere med særlige, ofte mere konkrete behov såsom en kørestol på flyet, et enkeltværelse eller en støtteperson. Med ekstraomkostninger menes omkostninger, der ikke kan dækkes inden for de faste rejse- og opholdstilskud.

Du finder alle tilskudssatser i programguiden for Erasmus+

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen har udarbejdet en strategi for øget inklusion og større mangfoldighed i Erasmus+ samt tilhørende handlingsplaner inden for de enkelte sektorer omfattet af Erasmus+. 

Hvem kan søge?

Erhvervsrettede grund- og efteruddannelsesinstitutioner, organisationer og virksomheder kan søge om tilskud gennem Erasmus+ Erhvervsrettet. 

Der er to måder, hvorpå man kan søge om mobilitetsmidler: 

Enten

  • Som akkrediteret organisation eller akkrediteret mobilitetskonsortium (KA121) 

Eller

  • Via enkeltstående mobilitetsprojekter/'Short-term projects' (KA122) Der søges her om muligheden for at organisere forskellige mobilitetsaktiviteter over en periode på 6 til 18 måneder.

Enkeltstående mobilitetsprojekter retter sig mod ansøgere, der prøver Erasmus+ for første gang, har lille erfaring med Erasmus+ eller blot ønsker at organisere et begrænset antal aktiviteter. Der kan søges op til 30 mobiliteter pr. enkeltstående mobilitetsprojekt.

Ansøgere af enkeltstående mobilitetsprojekter vil i ansøgningsskemaet blive bedt om at angive minimum én udenlandsk projektpartner eller værtsorganisation.

Inden for en periode på fem (på hinanden følgende) år, kan institutioner maksimalt modtage tilskud til tre enkeltstående mobilitetsprojekter.

Enkeltstående mobilitetsprojekter kan kun søges af individuelle institutioner - ikke af konsortier.

Tilskud til praktik- og skoleophold skal bidrage til at udvikle den enkelte elev. Men bemærk, at enkeltpersoner ikke kan søge om tilskud. Tilskuddet søges af og bevilges til institutionen. 

 

Hvorhen?

De følgende lande er Erasmus+ programlande:

EU-lande:

Belgien Bulgarien Cypern
Danmark Estland Finland
Frankrig Grækenland Holland
Irland Italien Kroatien
Letland Litauen Luxemborg
Malta Polen Portugal
Rumænien Slovakiet Slovenien
Spanien Sverige Tjekkiet
Tyskland Ungarn Østrig

Programlande uden for EU:

Island Liechtenstein Nordmakedonien
Norge

Serbien

Tyrkiet

 

 *For akkrediterede organisationer er det også muligt at arrangere mobilitetsophold i partnerlande i resten af verden (dog højst for 20 % af de tildelte midler)

Hvor længe? 

Det enkeltstående mobilitetsprojekt (short-term project) kan løbe fra 6-18 måneder. Det er den projektperiode inden for hvilken, mobilitetsaktiviteterne skal afvikles. Varigheden af de enkelte aktiviteter er mindst to dage og højst 365 dage (eksklusiv rejsetid).

Enkeltstående projekter skal påbegyndes mellem 1. juni og 31. december samme år, som ansøgningen indsendes.

Et projekt søgt af en akkreditereret institution varer som udgangspunkt 15 måneder. Efter 12 måneder skal den akkrediterede institution tage stilling til, om projektet skal afsluttes efter de 15 måneder eller om institutionen ønsker at forlænge projektvarigheden til 24 måneder. Ikke 18 eller 20 måneder. Akkrediterede institutioners projekter varer enten 15 eller 24 måneder.    

Akkrediterede institutioners projekter starter alle 1.juni samme år, som ansøgningen er indsendt og varer i udgangspunktet 15 måneder, dvs. til 1.august året efter. 

Hvor mange penge?

I 2024 er der i alt cirka. 10,1 mio. euro til rådighed i Erasmus+ til 'Efteruddannelse i Europa og resten af verden' og 'Skole- og virksomhedsophold' inden for erhvervsrettet grund- og efteruddannelse i Danmark.

Inspiration til skole- og virksomhedsophold

Hør i videoen nedenfor om FGU Midt- og Østsjællands erfaringer med udlandsophold for deres fiskeri-elever


Acceptér marketing cookies for at se denne video.

Tillad venligst alle cookies for at se denne video.


Hør om erfaringer med Erasmus+ hos erhvervsuddannelsesinstitutionen Mercantec.


Acceptér marketing cookies for at se denne video.

Tillad venligst alle cookies for at se denne video.


På Facebook deler vi løbende gode projekthistorier 

Hvordan ansøger jeg?

Du skal søge om tilskud gennem Uddannelses- og Forskningsstyrelsen. Vi guider dig gennem processen her på hjemmesiden.

Information om arrangementer

Vær opmærksom på, at der løbende bliver afholdt arrangementer med relevans for ansøgere og tilskudsmodtagere af Erasmus+, hvor du kan få mere information og inspiration.

Kontakt

Lars Møller Bentsen
International rådgiver
Tlf.: +45 72 31 89 26
Email: lmb@ufm.dk
Lise Frank
Fuldmægtig
Tlf.: +45 72 31 88 73
Email: lifr@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 11. april 2024

Afsendere